Kohtulahendite liigitus

Kokku: 4| Näitan: 1 - 4

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane
Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid
3-15-3133/29 PDF Riigikohtu halduskolleegium 10.10.2017
3-16-2033/22 PDF Tartu Ringkonnakohtu halduskolleegium 25.05.2017
Kohtul puudub võimalus kohustada vanglat muutma kinnipeetava ohtlikkuse osas antud hinnangut. Kohus saab kontrollida vaid vangla poolt kaalutlusreeglite järgimist.
3-3-1-31-12 PDF Riigikohus 03.10.2012
Vaidluse all oleva individuaalse täitmiskava kinnitamise hetkel (14. aprillil 2010) kehtinud Justiitsministri 14. mai 2008. a määruse nr 21 "Kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamise ja rakendamise juhendi" § 1 lg 3 p 10 sõnastus on ebaõnnestunud, kuna võimaldab tõlgendada normi kitsalt ka nii, et täitmiskava kehtivuse eelduseks on kinnipeetava nõustumine täitmiskava tingimustega. Nõuet, et täitmiskava peab sisaldama muu hulgas kinnipeetava nõusolekut, ei saa tõlgendada sedavõrd kitsalt, et nõusoleku puudumisel on täitmiskava kinnitamine õigusvastane. Nimetatud nõudega peetakse silmas siiski üksnes kinnipeetava täitmiskava tingimustest informeerimist. Vastupidine tõlgendus ei ühtiks täitmiskava eesmärkidega ning tähendaks, et kinnipeetavatel oleks sisuliselt täitmiskava kinnitamise pädevus. See aga ei saa ilmselgelt langeda kokku karistuse täideviimise eesmärkide ja seadusandja tahtega. Kehtivas juhendis on vastava sätte sõnastust ka korrigeeritud ning juhendi § 1 lg 3 p 10 on sõnastatud nii, et täitmiskava peab sisaldama kinnipeetava allkirja tutvumise kohta ja kuupäeva.
3-3-1-95-09 PDF Riigikohus 17.06.2010
Käesolevas asjas vaidlusalusel ajal lubas vangistusseadus vastuvõtuosakonda paigutada ka kinnipeetava, kellele oli juba teises vanglas koostatud täitmiskava. Kuna täitmiskavas määratakse muu hulgas kinnipeetava paigutamine vanglas, võib täitmiskava muutmine teise vanglasse ümberpaigutamisel olla vajalik isegi juhul, kui kinnipeetav paigutatakse ümber olemasoleva täitmiskava järgimise tagamiseks. Kolmekuuline vastuvõtuosakonnas viibimise tähtaeg võib olla kohane kui kinnipeetavale koostatakse esimest korda täitmiskava. Kui kinnipeetav paigutati teise vanglasse eesmärgiga tagada senises täitmiskavas ette nähtud hariduse omandamine ning kus enamik olulistest asjaoludest olid juba varasemalt teada ja senises täitmiskavas kirjas, pidanuks vangla tegutsema oluliselt kiiremini.

Kokku: 4| Näitan: 1 - 4

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane