https://www.riigiteataja.ee/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

https://www.riigiteataja.ee/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Pealkiri Lahendi number Kohtulahendi kuupäev Avaldamise kuupäev
Pärandmaastiku kaitse võib olla põhjenduseks projekteerimistingimustele kooskõlastuse andmata jätmisel3-21-1370/3528.03.202402.04.2024
Riigi eriplaneeringut vajava objekti puhul ei ole arendajal õigust eelnevalt nõuda tegevusloa taotlemise eelset keskkonnamõju hindamist3-21-2682/2522.03.202402.04.2024
Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei ole sobiv vahend planeeringust kõrvalekaldumiste seadustamiseks tagantjärgi3-21-459/5526.02.202420.03.2024
Kohaliku omavalitsuse kaalutlusõiguse ulatus maavara kaevandamiseks kooskõlastuse andmisel3-21-101/2914.02.202415.02.2024
Keskkonnamõju puudulik väljaselgitamine tõi kaasa õlitehase ehitusloa tühistamise3-20-771/10311.10.202313.11.2023
Riigikohus tunnistas Keskkonnaameti automaatraieload õigusvastaseks3-21-979/4428.09.202313.11.2023
Sundvalduse seadmine avalikes huvides3-20-1280/6210.01.202317.02.2023
Detailplaneeringu menetlemise ebasoodne mõju üldplaneeringule3-20-1310/5215.12.202219.01.2023
Üldplaneeringu vaidlustamisel tähtaja kulgemise algus ja ennistamine3-21-2678/1304.11.202217.11.2022
Kehtiva detailplaneeringu alal asuva kinnisasja jagamine3-20-952/5510.01.202227.01.2022
Naabrite kaebeõigus projekteerimistingimuste peale3-17-2023/8328.12.202125.01.2022
Formaalne õigusvastasus ei tingi haldusakti tühistamist3-18-913/8521.10.202126.11.2021
Kasutusloa andmine õigusvastasele ehitisele3-18-2022/3015.04.202110.05.2021
Ehitiste vahekaugus linna üldplaneeringus3-18-1901/3630.03.202122.04.2021
Avalikust veekogust tulenevad piirangud eraomandile3-18-687/6124.03.202119.04.2021
Kaebeõigus detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusele3-19-1627/2828.05.202028.07.2020
Kohanime määramine enne planeeringu kehtestamist3-16-647/1929.03.201904.04.2019
Olulise ruumilise mõjuga objekt3-3-1-73-1628.06.201711.07.2017
Teele sundvalduse seadmine3-3-1-6-1714.06.201705.07.2017

Kokku: 19| Näitan: 1 - 19|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json