https://www.riigiteataja.ee/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

https://www.riigiteataja.ee/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Pealkiri Lahendi number Kohtulahendi kuupäev Avaldamise kuupäev
Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei ole sobiv vahend planeeringust kõrvalekaldumiste seadustamiseks tagantjärgi3-21-459/5526.02.202420.03.2024
Keskkonnamõju puudulik väljaselgitamine tõi kaasa õlitehase ehitusloa tühistamise3-20-771/10311.10.202313.11.2023
Sundvalduse seadmine avalikes huvides3-20-1280/6210.01.202317.02.2023
Kaebus lammutamise ettekirjutus-hoiatuse tühistamiseks3-19-2398/5421.11.202227.12.2022
Vaide esitamise tähtaeg3-21-2395/3630.09.202206.10.2022
Ehitusloa eelnõu kooskõlastamine3-16-1562/10418.05.202230.05.2022
Naabrite kaebeõigus projekteerimistingimuste peale3-17-2023/8328.12.202125.01.2022
Menetluse lõpetamine haldusakti ammendumise tõttu3-14-50421/12803.12.202105.01.2022
Ohukahtluse hindamine enne kasutusloa väljastamist3-17-2591/26308.06.202106.07.2021
Kasutusloa andmine õigusvastasele ehitisele3-18-2022/3015.04.202110.05.2021
Kasutusluba osaliselt ehituskeeluvööndis asuvale ehitisele3-18-2244/3608.04.202110.05.2021
Ehitiste vahekaugus linna üldplaneeringus3-18-1901/3630.03.202122.04.2021
Lagunevast ehitisest lähtuva ohu hindamine4-20-1553/3810.03.202126.03.2021
Ehitisregistri andmete muutmine3-14-52261/5926.03.201902.04.2019
Killustikaluse rajamine kui ehitise osa3-17-911/15630.10.201827.11.2018
Ehitusteatisele vastamata jätmine3-17-1152/3506.06.201813.06.2018
Ehitise kasutusloa andmisest keeldumine maaomaniku nõusoleku puudumise tõttu3-15-1590/5810.04.201812.04.2018
Ajutise ehitise lammutamine3-15-1203/2931.10.201730.11.2017
Kaebeõigus ehitusloa peale3-17-50504.10.201725.10.2017
Olulise ruumilise mõjuga objekt3-3-1-73-1628.06.201711.07.2017
Teele sundvalduse seadmine3-3-1-6-1714.06.201705.07.2017

Kokku: 21| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json