/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Pealkiri Lahendi number Kohtulahendi kuupäev Avaldamise kuupäev
Karistusmäära põhiseaduspärasuse kontroll5-20-5/1007.09.202014.09.2020
Teistmisavaldus vanglas pikaajalise kokkusaamise võimaldamiseks3-14-51567/7009.06.202029.07.2020
Kaebeõigus detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusele3-19-1627/2828.05.202028.07.2020
Individuaalkaebuse esitamine5-20-4/212.05.202003.07.2020
Omavalitsuse ametiasutuses töötava valla- või linnavolikogu liikme volituste ennetähtaegne lõpetamine5-19-45/917.04.202024.06.2020
Ajalehe artikkel kui keelatud annetus3-18-1537/4730.03.202024.06.2020
Menetluskulude hüvitamise taotluse esitamise tähtaeg põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses5-18-5/3309.04.202008.06.2020
Riigivastutus PRIA toetuse rahuldamata jätmisel3-16-1634/2423.03.202001.05.2020
Kaitsjatasu taotluse esitamise tähtaeg väärteomenetluse lõpetamisel kohtuvälise menetleja poolt4-18-4523/3710.03.202001.05.2020
Näilik tehing maksukorralduse seaduse tähenduses3-18-1740/3604.03.202001.05.2020
Hoolduslehele jäämine summeeritud tööaja arvestuse korral3-16-1195/3025.03.201928.03.2019
Sundmüügist saadu käsitlemine toimetulekutaotlusel netosissetulekuna3-16-1759/3901.06.201807.06.2018
Riigikohtu seisukohtade kohustuslikkus alama astme kohtule2-15-4239/5528.02.201809.03.2018
Kohtutäituri tasumäärad2-15-17249/4925.01.201830.01.2018
Juhatuse liikme vastutus juriidilise isiku kohustuste täitmata jätmisel4-16-5811/2717.11.201705.01.2018
Valimiste korraldamise edasivolituse ning e-häälte ülelugemise ebaseaduslikkus5-17-38/208.11.201721.12.2017
Põhiseadusvastane kohustus rahastada munitsipaalkoolis õppimist5-17-8/809.11.201719.12.2017
Kandideerimisest loobumine teise isiku vahendusel5-17-30/205.10.201730.11.2017
Mootorsõiduki juhtimisõiguse piiramine elatise mittemaksmisel2-16-14071/3804.10.201730.11.2017
Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusreformi põhiseaduspärasus5-17-21/10, 5-17-23/10, 5-17-22/10, 5-17-20/9, 5-17-17/13, 5-17-18/9, 5-17-24/9, 5-17-15/10, 5-17-16/9, 5-17-19/19, 5-17-14/904.10.201725.10.2017
Individuaalkaebus armuandmispalvete läbivaatamise korra punkti põhiseaduspärasuse kontrollimiseks3-4-1-6-1706.06.201725.06.2017
Individuaalne põhiseaduslikkuse järelevalve kaebus3-4-1-7-1706.06.201725.06.2017

Kokku: 22| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json