/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Kokku: 87| Näitan: 81 - 87

Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid peida annotatsioonid
3-2-1-103-99 PDF Riigikohus 08.11.1999
Krediidiasutuses hoitavale kliendi varale võib sissenõuet pöörata ainult seaduses ettenähtud korras. TsK §-st 234 ei tulene krediidiasutuse õigust ilma kontoomaniku nõusolekuta kontolt raha mahakandmiseks.
3-2-1-133-98 PDF Riigikohus 28.12.1998
TsKS § 230 lg 2 kohaselt ei võinud kohus kohaldada omal algatusel hagi aegumist, kui pooled sellele ei viita. Kuna seadus ei sätesta, mil viisil peab aegumise nõude esitama, on ebaõige kaebuse väide, et hagi aegumise kohaldamise nõue peab olema esitatud taotlusena.
TsK § 241 lg 1 p 2 kohaselt lõpeb kohustis kreeditori surmaga, kui täitmine on ette nähtud isiklikult kreeditorile. Nimetatud säte laieneb ainult nendele kohustistele, mis on lahutamatult seotud kreeditori isiksusega.
3-2-1-134-97 PDF Riigikohus 18.12.1997
Apellatsioonikohus ei ole rikkunud EIÕK art 6 p-is 1 ega põhiseaduse §-is 24 sätestatut lahendades asja TsKS § 298 p 2 kohaselt kirjalikus menetluses, sest apellatsioonkaebuses ei vaidlustatud asja tõenduslikku külge vaid üksnes materiaalõiguse normide kohaldamist.
Tasaarvestus on võimalik kui mõlema vastastikuse tähtajalise nõude tähtpäev on saabunud. Võlgniku viivitust rahalise kohustise täitmisel reguleerib TsK § 231.
3-2-3-14-96 PDF Riigikohus 09.05.1996
TsK § 238 lg. 1 alusel võib kohustis lõppeda kreeditori loobumisega nõudest või esialgse kohustise asendamisel teisega. Kokkuleppe kohustise lõpetamiseks peab vastama seaduses tehingutele sätestatud vorminõuetele ning poolte tahe peab olema selgelt väljendatud. Endine kohustis lõpeb hetkest, mil uus omandab juriidilise jõu.
3-2-1-44-96 PDF Riigikohus 27.03.1996
Lisaks rendiseaduses sätestatud rendilepingu lõppemise alustele lõpeb rendileping TsK § 241 lg 1 p 3 alusel ka rendileandja likvideerimisega.
III-2/1-13/94 PDF Riigikohus 13.05.1994
III-2/1-6/94 PDF Riigikohus 16.03.1994

Kokku: 87| Näitan: 81 - 87

/otsingu_soovitused.json