Kronoloogia

Kõik osad, 01.02.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2017. aastaks RT IV, 01.02.2017, 63 Nõo Vallavalitsus määrus 2 04.02.2017 - 31.12.2017
Vallavolikogu esimehele ja vallavolikogu liikmetele hüvitise määramine RT IV, 01.02.2017, 62 Padise Vallavolikogu määrus 29 04.02.2017 - kehtetu
Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine RT IV, 01.02.2017, 61 Haapsalu Linnavolikogu otsus 206
Antsla valla ja Urvaste valla ühinemislepingu ja lisade kinnitamine RT IV, 01.02.2017, 60 Urvaste Vallavolikogu otsus 43
Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord RT IV, 01.02.2017, 59 Mustvee Linnavolikogu määrus 2 04.02.2017 - 13.01.2018
Põltsamaa linna 2017. aasta eelarve RT IV, 01.02.2017, 58 Põltsamaa Linnavolikogu määrus 1 04.02.2017 - 05.03.2017
Haapsalu linna 2017. aasta eelarve RT IV, 01.02.2017, 57 Haapsalu Linnavolikogu määrus 58 04.02.2017 - 09.04.2017
Mikitamäe valla 2017. aasta eelarve RT IV, 01.02.2017, 56 Mikitamäe Vallavolikogu määrus 2 04.02.2017 - 31.12.2017
Vaivara valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine RT IV, 01.02.2017, 55 Vaivara Vallavolikogu määrus 46 04.02.2017 - 31.12.2017
Helme valla 2017.a eelarve RT IV, 01.02.2017, 54 Helme Vallavolikogu määrus 1 04.02.2017 - 31.12.2017
Mikitamäe valla 2016. aasta II lisaeelarve RT IV, 01.02.2017, 53 Mikitamäe Vallavolikogu määrus 1
Luke lasteaed Segasumma arengukava 2017 – 2019 kinnitamine RT IV, 01.02.2017, 52 Nõo Vallavolikogu määrus 65 04.02.2017 - 31.12.2019
Tõravere lasteaed Tõruke arengukava 2017 – 2019 kinnitamine RT IV, 01.02.2017, 51 Nõo Vallavolikogu määrus 64 04.02.2017 - 31.12.2019
Volikogu liikmetele ja volikogu alaliste ja ajutiste komisjonide liikmetele volikogu tööst osavõtu tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise kord RT IV, 01.02.2017, 50 Palamuse Vallavolikogu määrus 64 04.02.2017 - 06.05.2018
Palamuse Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgajuhend RT IV, 01.02.2017, 49 Palamuse Vallavalitsus määrus 2 04.02.2017 - 17.08.2017
Otsustusõiguse delegeerimine RT IV, 01.02.2017, 48 Palamuse Vallavolikogu määrus 89 04.02.2017 - 26.05.2018
Riigihangete korraldamise korra Maardu linnas kehtestamine RT IV, 01.02.2017, 47 Maardu Linnavalitsus määrus 7 04.02.2017 - 09.08.2018
Liikluspinna ruumikuju muutmine RT IV, 01.02.2017, 46 Sauga Vallavolikogu määrus 1 04.02.2017 - …
Padise Valla Lasteaia töötajate töötasustamise alused RT IV, 01.02.2017, 45 Padise Vallavolikogu määrus 30 04.02.2017 - 25.08.2017
Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks RT IV, 01.02.2017, 44 Võnnu Vallavolikogu otsus 47

Kokku: 63| Näitan: 1- 20|Näita kõiki