Kronoloogia

Kõik osad, 01.02.2019

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Keila linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine RT IV, 01.02.2019, 20 Keila Linnavolikogu määrus 2 04.02.2019 - 31.12.2019
Surju Rahvamaja põhimäärus RT IV, 01.02.2019, 19 Saarde Vallavolikogu määrus 3 04.02.2019 - …
Looduskaitseseadusest tulenevate kohaliku omavalitsuse ülesannete delegeerimine RT IV, 01.02.2019, 18 Kohila Vallavolikogu määrus 1 04.02.2019 - …
Tartu linna koolieelsete lasteasutuste tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2019. aastaks RT IV, 01.02.2019, 17 Tartu Linnavalitsus määrus 4 04.02.2019 - 31.12.2019
Lapsehoiutoetuse suuruse kinnitamine 2019. aastaks RT IV, 01.02.2019, 16 Tartu Linnavalitsus määrus 3 04.02.2019 - 31.12.2019
Eralasteaiale eraldatava toetuse suuruse kehtestamine 2019. aastaks RT IV, 01.02.2019, 15 Tartu Linnavalitsus määrus 2 04.02.2019 - 31.12.2019
Hiiu Valla Raamatukogu põhimäärus RT IV, 01.02.2019, 14 Hiiu Vallavolikogu määrus 28 01.03.2019 - 31.12.2019
Koerte ja kasside pidamise eeskiri RT IV, 01.02.2019, 13 Hiiu Vallavolikogu määrus 53 01.03.2019 - kehtetu
Lauka Põhikooli põhimäärus RT IV, 01.02.2019, 12 Hiiu Vallavolikogu määrus 74 01.03.2019 - …
Pühalepa valla koerte ja kasside pidamise eeskiri RT IV, 01.02.2019, 11 Pühalepa Vallavolikogu määrus 10 01.03.2019 - kehtetu
Puu raiumiseks loa andmise tingimused ja kord RT IV, 01.02.2019, 10 Hiiu Vallavolikogu määrus 32 04.02.2019 - kehtetu
Emmaste valla koerte ja kasside pidamise eeskiri RT IV, 01.02.2019, 9 Emmaste Vallavolikogu määrus 23 01.03.2019 - kehtetu
Käina vallas koerte, kasside ja muude koduloomade pidamise eeskiri RT IV, 01.02.2019, 8 Käina Vallavolikogu määrus 39 01.03.2019 - kehtetu
Martna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine aastateks 2012-2024 RT IV, 01.02.2019, 7 Martna Vallavolikogu määrus 55 04.02.2019 - 05.01.2020
Koerte ja kasside pidamise eeskiri Hiiumaa vallas RT IV, 01.02.2019, 6 Hiiumaa Vallavolikogu määrus 48 01.03.2019 - …
Hiiu Vallavolikogu 8.9.2016 määruse nr 74 „Lauka põhikooli põhimäärus“ muutmine RT IV, 01.02.2019, 5 Hiiumaa Vallavolikogu määrus 46
Hiiu Vallavolikogu 20.11.2014 määruse nr 28 „Hiiu Valla Raamatukogu põhimäärus“ muutmine RT IV, 01.02.2019, 4 Hiiumaa Vallavolikogu määrus 47
Määruse kehtetuks tunnistamine RT IV, 01.02.2019, 3 Hiiumaa Vallavolikogu määrus 50
Lääne maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine RT IV, 01.02.2019, 2 Haapsalu Linnavolikogu määrus 33 04.02.2019 - 02.05.2020
Martna valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 ülevaatamine ja korrigeerimine RT IV, 01.02.2019, 1 Lääne-Nigula Vallavolikogu määrus 7

Kokku: 41| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json