Kronoloogia

Kõik osad, 01.03.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kalapüügiseaduses sätestatud ülesande delegeerimine RT IV, 01.03.2018, 108 Saaremaa Vallavolikogu määrus 12 04.03.2018 - …
Eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise tingimused ja kord RT IV, 01.03.2018, 107 Saaremaa Vallavolikogu määrus 9 04.03.2018 - …
Pädevuse delegeerimine RT IV, 01.03.2018, 106 Saaremaa Vallavolikogu määrus 5 04.03.2018 - …
Kehtna valla 2018. aasta eelarve kinnitamine RT IV, 01.03.2018, 105 Kehtna Vallavolikogu määrus 9 04.03.2018 - 31.12.2018
Kehtna osavalla põhimäärus RT IV, 01.03.2018, 104 Kehtna Vallavolikogu määrus 13 04.03.2018 - 31.05.2018
Järvakandi osavalla põhimäärus RT IV, 01.03.2018, 103 Kehtna Vallavolikogu määrus 12 04.03.2018 - 31.05.2018
Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel RT IV, 01.03.2018, 102 Mõisaküla Linnavolikogu määrus 5 04.03.2018 - kehtetu
Toimetulekutoetuse määramisel eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine RT IV, 01.03.2018, 101 Karksi Vallavolikogu määrus 35 04.03.2018 - kehtetu
Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine RT IV, 01.03.2018, 100 Mõisaküla Linnavolikogu määrus 32 04.03.2018 - kehtetu
Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse arvestamisel RT IV, 01.03.2018, 99 Abja Vallavolikogu määrus 37 04.03.2018 - kehtetu
Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine RT IV, 01.03.2018, 98 Halliste Vallavolikogu määrus 10 04.03.2018 - kehtetu
Koolieelse lasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kinnitamine RT IV, 01.03.2018, 97 Karksi Vallavolikogu määrus 37 04.03.2018 - kehtetu
Mõisaküla linna lasteaias lastevanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine RT IV, 01.03.2018, 96 Mõisaküla Linnavolikogu määrus 25 04.03.2018 - kehtetu
Sotsiaaltranspordi teenustasude ja kliendi omaosaluse suuruse kehtestamine RT IV, 01.03.2018, 95 Viru-Nigula Vallavalitsus määrus 4 04.03.2018 - kehtetu
Sotsiaalhoolekandelise abi dokumendivormide kehtestamine RT IV, 01.03.2018, 94 Kunda Linnavalitsus määrus 5 04.03.2018 - kehtetu
Koduteenuste loetelu, mahu, hinna ja teenuste eest tasumise korra kehtestamine RT IV, 01.03.2018, 93 Kunda Linnavalitsus määrus 11 04.03.2018 - kehtetu
Sotsiaaltransporditeenuse tasumise tingimuste ja tasumäärade kehtestamine RT IV, 01.03.2018, 92 Kunda Linnavalitsus määrus 8 04.03.2018 - kehtetu
Koolieelse lasteasutuse muude kulude lapsevanema poolt kaetava osa määra ja tasumise korra kehtestamine RT IV, 01.03.2018, 91 Halliste Vallavolikogu määrus 3 04.03.2018 - kehtetu
“Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses” kooli pidaja pädevusse antud küsimuste osaline delegeerimine Mõisaküla Linnavalitsusele RT IV, 01.03.2018, 90 Mõisaküla Linnavolikogu määrus 1 04.03.2018 - kehtetu
Kunda Hooldekodu üldhooldusteenusele suunamise, vastuvõtmise ning sealt lahkumise või väljaarvamise kord RT IV, 01.03.2018, 89 Kunda Linnavalitsus määrus 7 04.03.2018 - kehtetu

Kokku: 108| Näitan: 1- 20|Näita kõiki