Kronoloogia

Kõik osad, 01.08.2019

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimekiri, prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused ning nende kohaldamise meetodid, vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused, ainete jälgimisnimekirjaga seotud tegevused RT I, 01.08.2019, 21 Keskkonnaminister määrus 28 01.10.2019 - 30.06.2020
Sisekaitseakadeemia teenistuskohtade koosseis RT I, 01.08.2019, 20 Siseminister määrus 70 04.08.2019 - …
Siseministri 10. detsembri 2015. aasta määruse nr 70 „Sisekaitseakadeemia teenistuskohtade koosseis” muutmine RT I, 01.08.2019, 19 Siseminister määrus 23
Veterinaararsti kutsetegevuse loa andmise aluseks olevate Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsis veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu RT I, 01.08.2019, 18 Põllumajandusminister määrus 131 04.08.2019 - …
Taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest ning taimekaitsevahenditest võetavate proovide kogused ja nende võtmise kord RT I, 01.08.2019, 17 Põllumajandusminister määrus 32 01.09.2019 - …
Euroopa Liidu standardmääradele vastavad ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise taimetervise järelevalve tasu määrad RT I, 01.08.2019, 16 Põllumajandusminister määrus 132 01.09.2019 - 30.06.2020
Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kontrollimise kord nende ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral RT I, 01.08.2019, 15 Põllumajandusminister määrus 112 01.09.2019 - 30.06.2020
Taime, taimse saaduse ja muu objekti ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast Eestisse toimetamise keeld RT I, 01.08.2019, 14 Põllumajandusminister määrus 94 01.09.2019 - 30.06.2020
Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli RT I, 01.08.2019, 13 Põllumajandusminister määrus 97 01.09.2019 - 30.06.2020
Taimetervise saatekirja vorm ning kasutamise kord RT I, 01.08.2019, 12 Põllumajandusminister määrus 21 01.09.2019 - 30.06.2020
Taimetervise registri põhimäärus RT I, 01.08.2019, 11 Maaeluminister määrus 21 01.09.2019 - …
Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord RT I, 01.08.2019, 10 Põllumajandusminister määrus 96 01.09.2019 - 30.06.2020
Fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded ning fütosanitaarsertifikaadi väljastamise, asendamise ja säilitamise kord RT I, 01.08.2019, 9 Põllumajandusminister määrus 98 01.09.2019 - 30.06.2020
Kaitstava piirkonna taimetervisenõuded RT I, 01.08.2019, 8 Põllumajandusminister määrus 50 01.09.2019 - 30.06.2020
Nõuded taime, taimse saaduse või muu objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta taime, taimse saaduse või muu objekti tootmisel, ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel ja turustamisel või muul etapil RT I, 01.08.2019, 7 Põllumajandusminister määrus 118 01.09.2019 - 30.06.2020
Ohtlike taimekahjustajate nimekiri RT I, 01.08.2019, 6 Põllumajandusminister määrus 116 01.09.2019 - 30.06.2020
Põllumajanduserialade riiklik õppekava RT I, 01.08.2019, 5 Haridus- ja teadusminister määrus 68 04.08.2019 - 02.05.2020
Põllumajandusministri 3. augusti 2004. a määruse nr 131 „Veterinaararsti kutsetegevuse loa andmise aluseks olevate Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsis veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu” muutmine RT I, 01.08.2019, 4 Maaeluminister määrus 65
Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine RT I, 01.08.2019, 3 Maaeluminister määrus 64
Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus RT I, 01.08.2019, 2 Maaeluminister määrus 63 04.08.2019 - …

Kokku: 21| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json