Kronoloogia

Kõik osad, 02.02.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Sillamäe linna 2018. aasta eelarve vastuvõtmine RT IV, 02.02.2018, 77 Sillamäe Linnavolikogu määrus 3 05.02.2018 - 16.06.2018
Maamaksumäära kehtestamine 2018. aastaks RT IV, 02.02.2018, 76 Kuusalu Vallavolikogu määrus 1 05.02.2018 - 31.12.2018
Viimsi valla 2018. aasta eelarve RT IV, 02.02.2018, 75 Viimsi Vallavolikogu määrus 1 05.02.2018 - 31.12.2018
Riigihangete seaduses märgitud küsimuse lahendamise volitamine RT IV, 02.02.2018, 74 Põhja-Sakala Vallavolikogu määrus 22 05.02.2018 - …
Saarde valla üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste arengukavade koostamise, muutmise, kinnitamise ja täitmise kord RT IV, 02.02.2018, 73 Saarde Vallavolikogu määrus 5 05.02.2018 - …
Tallinna Turgude põhimäärus RT IV, 02.02.2018, 72 Tallinna Linnavalitsus määrus 133 05.02.2018 - …
Kostivere Kooli arengukava kinnitamine RT IV, 02.02.2018, 71 Jõelähtme Vallavalitsus määrus 3 05.02.2018 - 31.12.2022
Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määruse nr 133 "Tallinna Turgude põhimäärus" muutmine RT IV, 02.02.2018, 70 Tallinna Linnavalitsus määrus 11
Viljandi linna 2017. aasta alaeelarvete V muutmine RT IV, 02.02.2018, 69 Viljandi Linnavalitsus määrus 2
Kunda linnalehe “Meie Kodu” väljaandmise kord RT IV, 02.02.2018, 68 Kunda Linnavalitsus määrus 1 05.02.2018 - kehtetu
Planeerimisseadusega ja ehitusseadustikuga kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmise delegeerimine vallavalitsusele ning ehitusmääruse kehtetuks tunnistamine RT IV, 02.02.2018, 67 Kernu Vallavolikogu määrus 6 05.02.2018 - kehtetu
Planeerimisseadusega ja ehitusseadustikuga kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmise delegeerimine vallavalitsusele ning ehitusmääruse kehtetuks tunnistamine RT IV, 02.02.2018, 66 Nissi Vallavolikogu määrus 5 05.02.2018 - kehtetu
Ehitusseadustikus ja planeerimisseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine RT IV, 02.02.2018, 65 Saue Linnavolikogu määrus 34 05.02.2018 - kehtetu
Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Saue vallas RT IV, 02.02.2018, 64 Saue Vallavolikogu määrus 14 05.02.2018 - kehtetu
Saue valla teehoiukava 2016-2019 kinnitamine RT IV, 02.02.2018, 63 Saue Vallavolikogu määrus 6 05.02.2018 - kehtetu
Nissi valla kaevetööde eeskiri RT IV, 02.02.2018, 62 Nissi Vallavolikogu määrus 14 05.02.2018 - kehtetu
Kernu valla kaevetööde eeskiri RT IV, 02.02.2018, 61 Kernu Vallavolikogu määrus 10 05.02.2018 - kehtetu
Saue linna kaevetööde eeskiri RT IV, 02.02.2018, 60 Saue Linnavolikogu määrus 28 05.02.2018 - kehtetu
Saue valla kaevetööde eeskiri RT IV, 02.02.2018, 59 Saue Vallavolikogu määrus 21 05.02.2018 - kehtetu
Tõrva Muusikakooli õppemaksu suuruse kinnitamine ning maksmisest vabastamise alused ja kord RT IV, 02.02.2018, 58 Tõrva Linnavalitsus määrus 2 05.02.2018 - kehtetu

Kokku: 89| Näitan: 1- 20|Näita kõiki