Kronoloogia

Kõik osad, 02.06.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Valla üldhariduskoolide pedagoog-metoodiku palga alammäära kehtestamine RT IV, 02.06.2017, 54 Audru Vallavolikogu määrus 2 05.06.2017 - kehtetu
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord RT IV, 02.06.2017, 53 Haljala Vallavolikogu määrus 39 05.06.2017 - kehtetu
Türi valla finantsjuhtimise kord RT IV, 02.06.2017, 52 Türi Vallavolikogu määrus 16 01.01.2018 - …
Türi valla finantsjuhtimise kord RT IV, 02.06.2017, 51 Türi Vallavolikogu määrus 16 05.06.2017 - 09.12.2017
Rannamõisa Lasteaia põhimäärus RT IV, 02.06.2017, 50 Harku Vallavolikogu määrus 37 05.06.2017 - kehtetu
Pangapealse Lasteaia põhimäärus RT IV, 02.06.2017, 49 Harku Vallavolikogu määrus 6 05.06.2017 - kehtetu
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord RT IV, 02.06.2017, 48 Harku Vallavolikogu määrus 11 05.06.2017 - 07.01.2018
Lavassaare valla töötute sotsiaalse rehabilitatsiooni kord RT IV, 02.06.2017, 47 Lavassaare Vallavolikogu määrus 16 05.06.2017 - kehtetu
Lavassaare valla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2008-2020 RT IV, 02.06.2017, 46 Lavassaare Vallavolikogu määrus 10 05.06.2017 - kehtetu
Audru valla põhimääruse kinnitamine RT IV, 02.06.2017, 45 Lavassaare Vallavolikogu määrus 12 05.06.2017 - kehtetu
Audru Kooli põhimäärus RT IV, 02.06.2017, 44 Audru Vallavolikogu määrus 22 05.06.2017 - …
Püssi kaugküttepiirkonna piirid, võrguga liitumiseja võrgust eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojusettevõtja arenduskohustus RT IV, 02.06.2017, 43 Püssi Linnavolikogu määrus 15 05.06.2017 - kehtetu
Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord RT IV, 02.06.2017, 42 Rapla Vallavolikogu määrus 13 05.06.2017 - kehtetu
Rapla valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord RT IV, 02.06.2017, 41 Rapla Vallavolikogu määrus 20 05.06.2017 - kehtetu
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord RT IV, 02.06.2017, 40 Rapla Vallavolikogu määrus 11 05.06.2017 - kehtetu
Tugiisikuteenuse osutamise kord Rapla vallas RT IV, 02.06.2017, 39 Rapla Vallavolikogu määrus 9 05.06.2017 - kehtetu
Puudega isiku hooldajale hooldajatoetuse maksmise kord RT IV, 02.06.2017, 38 Rapla Vallavolikogu määrus 6 05.06.2017 - kehtetu
Rapla valla sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord RT IV, 02.06.2017, 37 Rapla Vallavolikogu määrus 26 05.06.2017 - kehtetu
Koduteenuste osutamise tingimused ja kord RT IV, 02.06.2017, 36 Rapla Vallavolikogu määrus 27 05.06.2017 - kehtetu
Vallavara eeskirja kehtestamine RT IV, 02.06.2017, 35 Tamsalu Vallavolikogu määrus 28 05.06.2017 - …

Kokku: 54| Näitan: 1- 20|Näita kõiki