Kronoloogia

Kõik osad, 02.10.2019

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise ja muutmise kord RT IV, 02.10.2019, 8 Tapa Vallavolikogu määrus 66 05.10.2019 - 05.12.2019
Andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise ülesande delegeerimine RT IV, 02.10.2019, 7 Tapa Vallavolikogu määrus 64 05.10.2019 - …
Nõo valla eelarvestrateegia 2020 - 2023 vastuvõtmine RT IV, 02.10.2019, 6 Nõo Vallavolikogu määrus 31 01.01.2020 - 31.12.2023
Nõo Spordikooli põhimäärus RT IV, 02.10.2019, 5 Nõo Vallavolikogu määrus 32 01.01.2020 - …
Kohtla-Järve linna kalmisturegistri põhimäärus RT IV, 02.10.2019, 4 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 59 05.10.2019 - …
Türi valla 2019. aasta teine lisaeelarve RT IV, 02.10.2019, 3 Türi Vallavolikogu määrus 10 05.10.2019 - 31.12.2019
Kohtla-Järve linna 2019. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine RT IV, 02.10.2019, 2 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 57 05.10.2019 - 31.12.2019
Viiratsi Kooli arengukava aastateks 2019-2023 kinnitamine RT IV, 02.10.2019, 1 Viljandi Vallavolikogu määrus 81 05.10.2019 - 31.12.2023
T. Riisalo puhkusele lubamine RT III, 02.10.2019, 1 Vabariigi President käskkiri 87
M. Haljase nimetamine ja M. Mõttuse tagasikutsumine RT II, 02.10.2019, 6 Vabariigi President otsus 483
M. Haljase nimetamine ja M. Rava tagasikutsumine RT II, 02.10.2019, 5 Vabariigi President otsus 482
K. Eesmaa nimetamine ja A. Unga tagasikutsumine RT II, 02.10.2019, 4 Vabariigi President otsus 481
I. Kressel Vinciquerra nimetamine ja A. Froschi tagasikutsumine RT II, 02.10.2019, 3 Vabariigi President otsus 480
A. Kolgi nimetamine ja M. Mõttuse tagasikutsumine RT II, 02.10.2019, 2 Vabariigi President otsus 479
M. Ratniku nimetamine RT II, 02.10.2019, 1 Vabariigi President otsus 478
Põhjaveekogumite nimekiri ja nende eristamise kord, seisundiklassid ja nende määramise kord, seisundiklassidele vastavad keemilise seisundi määramiseks kasutatavate kvaliteedinäitajate väärtused ja koguselise seisundi määramiseks kasutatavate näitajate tingimused, põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, nende sisalduse läviväärtused põhjaveekogumite kaupa ja kvaliteedi piirväärtused põhjavees ning taustataseme määramise põhimõtted RT I, 02.10.2019, 5 Keskkonnaminister määrus 48 05.10.2019 - …
Sügavallapanusõnniku auna rajamise teatise ja veekaitsevööndis karjatamise teatise andmekoosseis ja esitamise kord RT I, 02.10.2019, 4 Keskkonnaminister määrus 47 05.10.2019 - …
Põllumajandusloomade välitingimustes pidamisest lähtuva keskkonnariski vähendamise ja keskkonnaohu vältimise nõuded RT I, 02.10.2019, 3 Keskkonnaminister määrus 46 05.10.2019 - …
Turismiettevõtte uue ärimudeli rakendamise toetamise tingimused ja kord RT I, 02.10.2019, 2 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 26 10.10.2019 - 16.05.2020
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 31. mai 2017. a määruse nr 26 „Turismiettevõtte uue ärimudeli rakendamise toetamise tingimused ja kord” muutmine RT I, 02.10.2019, 1 Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister määrus 58

Kokku: 20| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json