Kronoloogia

Kõik osad, 03.06.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Eri- või ainuõigust või olulist vahendit (loomulikku monopoli) omavate ettevõtjate kaupade ja teenuste hindade reguleerimise kord Narva linnas RT IV, 03.06.2017, 21 Narva Linnavolikogu määrus 5 15.07.2013 - kehtetu
Peipsi Gümnaasiumi arengukava aastateks 2017-2019 RT IV, 03.06.2017, 20 Mustvee Linnavolikogu määrus 6 06.06.2017 - 31.12.2019
Valimisjaoskonna moodustamine RT IV, 03.06.2017, 19 Varstu Vallavalitsus määrus 3 01.01.2017 - kehtetu
Sotsiaalhoolekande seaduses ja lastekaitse seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine RT IV, 03.06.2017, 18 Kihelkonna Vallavolikogu määrus 8 06.06.2017 - …
Kihelkonna Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord RT IV, 03.06.2017, 17 Kihelkonna Vallavolikogu määrus 7 06.06.2017 - …
Noorsootöö seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine RT IV, 03.06.2017, 16 Sillamäe Linnavolikogu määrus 75 01.07.2017 - …
Muhu valla jäätmevaldajate registri asutamine ja põhimääruse kinnitamine RT IV, 03.06.2017, 15 Muhu Vallavalitsus määrus 2 06.06.2017 - …
Valga Avatud Noortekeskuse teenuste hindade kehtestamine RT IV, 03.06.2017, 14 Valga Linnavalitsus määrus 4 06.06.2017 - …
Palade Põhikooli arengukava 2017-2022 kinnitamine RT IV, 03.06.2017, 13 Pühalepa Vallavolikogu määrus 5 06.06.2017 - 31.12.2022
Vaivara valla 2017. aasta 1. lisaeelarve RT IV, 03.06.2017, 12 Vaivara Vallavolikogu määrus 50 06.06.2017 - 31.12.2017
Sillamäe linna 2017. aasta II lisaeelarve RT IV, 03.06.2017, 11 Sillamäe Linnavolikogu määrus 73 06.06.2017 - 31.12.2017
Karula valla 2017. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine RT IV, 03.06.2017, 10 Karula Vallavolikogu määrus 3 06.06.2017 - 31.12.2017
Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kooskõlastamine RT IV, 03.06.2017, 9 Narva Linnavolikogu määrus 4 01.11.2010 - kehtetu
Valimisjaoskondade moodustamine RT IV, 03.06.2017, 8 Paide Linnavalitsus määrus 7 06.06.2017 - …
Varstu valla 2016 majandusaasta aruande kinnitamine RT IV, 03.06.2017, 7 Varstu Vallavolikogu määrus 4 06.06.2017 - …
Ühinemislepingu muudatuse kinnitamine RT IV, 03.06.2017, 6 Hiiu Vallavolikogu otsus 360
Valla valimiskomisjoni asukoht RT IV, 03.06.2017, 5 Varstu Vallavalitsus määrus 4 01.01.2017 - kehtetu
Valimisjaoskonna moodustamine RT IV, 03.06.2017, 4 Võhma Linnavalitsus määrus 6 01.01.2017 - kehtetu
Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine Kanepi vallas RT IV, 03.06.2017, 3 Kanepi Vallavolikogu määrus 7 06.06.2017 - 05.05.2018
Laimjala valla jäätmevaldajate registri põhimääruse kinnitamine RT IV, 03.06.2017, 2 Laimjala Vallavolikogu määrus 17 06.06.2017 - 02.04.2018

Kokku: 21| Näitan: 1- 20|Näita kõiki