Kronoloogia

Kõik osad, 04.05.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Hajaasustuse programmi elluviimisega seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete delegeerimine RT IV, 04.05.2018, 101 Mustvee Vallavolikogu määrus 18 07.05.2018 - …
Tapa valla hallatavate haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord RT IV, 04.05.2018, 100 Tapa Vallavalitsus määrus 6 07.05.2018 - …
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord väikese sissetulekuga peredele RT IV, 04.05.2018, 99 Saaremaa Vallavolikogu määrus 21 07.05.2018 - …
Saare maakonnas omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete täitmise delegeerimine RT IV, 04.05.2018, 98 Saaremaa Vallavolikogu määrus 20 07.05.2018 - …
Pädevuse delegeerimine RT IV, 04.05.2018, 97 Saaremaa Vallavolikogu määrus 19 07.05.2018 - …
Saaremaa Spordikooli põhimäärus RT IV, 04.05.2018, 96 Saaremaa Vallavalitsus määrus 11 07.05.2018 - …
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine RT IV, 04.05.2018, 95 Rakvere Linnavolikogu määrus 16 07.05.2018 - kehtetu
Jäätmehoolduseeskirja kehtestamine RT IV, 04.05.2018, 94 Tõstamaa Vallavolikogu määrus 20 07.05.2018 - …
Jäätmehoolduseeskirja kehtestamine RT IV, 04.05.2018, 93 Audru Vallavolikogu määrus 18 07.05.2018 - …
Kohila valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri RT IV, 04.05.2018, 92 Kohila Vallavolikogu määrus 6 07.05.2018 - …
Tugiisikuteenuse osutamise kord RT IV, 04.05.2018, 91 Kohila Vallavolikogu määrus 5 07.05.2018 - …
Kohila valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste osutamise kord RT IV, 04.05.2018, 90 Kohila Vallavolikogu määrus 4 07.05.2018 - 09.11.2018
Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine RT IV, 04.05.2018, 89 Keila Linnavolikogu määrus 8 07.05.2018 - kehtetu
Keila Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord RT IV, 04.05.2018, 88 Keila Linnavalitsus määrus 2 07.05.2018 - …
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Koeru vallas RT IV, 04.05.2018, 87 Koeru Vallavolikogu määrus 9 07.05.2018 - kehtetu
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded RT IV, 04.05.2018, 86 Koigi Vallavolikogu määrus 13 07.05.2018 - kehtetu
Vallavanema teenistuslähetusse saatmise kord RT IV, 04.05.2018, 85 Koeru Vallavolikogu määrus 13 07.05.2018 - kehtetu
Järva-Jaani valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded RT IV, 04.05.2018, 84 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus 11 07.05.2018 - kehtetu
Abja valla kriisikomisjoni põhimäärus RT IV, 04.05.2018, 83 Abja Vallavalitsus määrus 7 07.05.2018 - kehtetu
Volikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord RT IV, 04.05.2018, 82 Imavere Vallavolikogu määrus 30 07.05.2018 - kehtetu

Kokku: 131| Näitan: 1- 20|Näita kõiki