Kronoloogia

Kõik osad, 04.07.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Meremäe valla 2017. aasta I lisaeelarve RT IV, 04.07.2017, 38 Meremäe Vallavolikogu määrus 6 07.07.2017 - 31.12.2017
Põltsamaa Valla Päevakeskuse põhimäärus RT IV, 04.07.2017, 37 Põltsamaa Vallavolikogu määrus 54 07.07.2017 - 29.09.2018
Lasteaiaõpetajate töötasu alammäär RT IV, 04.07.2017, 36 Põltsamaa Vallavolikogu määrus 53 07.07.2017 - 31.12.2017
Planeerimisseaduse rakendamiseks kohaliku omavalitsuse või kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Viljandi Vallavalitsusele RT IV, 04.07.2017, 35 Viljandi Vallavolikogu määrus 144 07.07.2017 - …
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord RT IV, 04.07.2017, 34 Rõngu Vallavolikogu määrus 24 07.07.2017 - kehtetu
Emmaste Põhikooli põhimääruse kinnitamine RT IV, 04.07.2017, 33 Emmaste Vallavolikogu määrus 24 07.07.2017 - kehtetu
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord RT IV, 04.07.2017, 32 Emmaste Vallavolikogu määrus 43 07.07.2017 - kehtetu
Müügipileti hinna kehtestamine RT IV, 04.07.2017, 31 Kihnu Vallavolikogu määrus 3 07.07.2017 - 08.04.2018
Viimsi Vallavalitsuse Rahandusameti põhimäärus RT IV, 04.07.2017, 30 Viimsi Vallavalitsus määrus 2 07.07.2017 - kehtetu
Rapla Hooldekeskusesse suunamise, vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise ning teistesse hoolekandeasutustesse suunamise eeskiri RT IV, 04.07.2017, 29 Rapla Vallavalitsus määrus 22 07.07.2017 - …
Hooldajatoetuse taotluse vormi kehtestamine RT IV, 04.07.2017, 28 Rapla Vallavalitsus määrus 14 07.07.2017 - kehtetu
Hooldusvajaduse hindamise vormi kehtestamine RT IV, 04.07.2017, 27 Rapla Vallavalitsus määrus 17 07.07.2017 - kehtetu
Abivajaja kaardi vormi kehtestamine RT IV, 04.07.2017, 26 Rapla Vallavalitsus määrus 2 07.07.2017 - kehtetu
Sotsiaaltoetuste taotlemise avalduste vormide kehtestamine RT IV, 04.07.2017, 25 Rapla Vallavalitsus määrus 1 07.07.2017 - kehtetu
Vajaduspõhise peretoetuse taotlemise avalduse vormi kehtestamine RT IV, 04.07.2017, 24 Rapla Vallavalitsus määrus 16 07.07.2017 - kehtetu
Alu Sotsiaalmajja majutamise kord RT IV, 04.07.2017, 23 Rapla Vallavalitsus määrus 13 07.07.2017 - kehtetu
Salme Põhikooli põhimääruse kehtestamine RT IV, 04.07.2017, 22 Salme Vallavolikogu määrus 4 07.07.2017 - kehtetu
Salme Vallavalitsuse ametiasutuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palgajuhend RT IV, 04.07.2017, 21 Salme Vallavolikogu määrus 2 07.07.2017 - …
Kooli hoolekogu moodustamine ja töökord RT IV, 04.07.2017, 20 Torma Vallavolikogu määrus 31 07.07.2017 - …
Kareda valla arengukava aastateks 2014–2020 vastuvõtmine RT IV, 04.07.2017, 19 Kareda Vallavolikogu määrus 16 07.07.2017 - 22.10.2018

Kokku: 196| Näitan: 1- 20|Näita kõiki