Kronoloogia

Kõik osad, 04.11.2020

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Lüganuse valla 2020. a lisaeelarve nr 2 vastuvõtmine RT IV, 04.11.2020, 3 Lüganuse Vallavolikogu määrus 115 07.11.2020 - 31.12.2020
Kadrina valla jäätmekava aastateks 2014-2020 kehtestamine RT IV, 04.11.2020, 2 Kadrina Vallavolikogu määrus 8 01.01.2021 - kehtetu
Kadrina valla jäätmekava aastateks 2021-2026 RT IV, 04.11.2020, 1 Kadrina Vallavolikogu määrus 49 01.01.2021 - 31.12.2026
Välisministeeriumi teadaanne RT II, 04.11.2020, 3 Välisminister teadaanne
Välisministeeriumi teadaanne RT II, 04.11.2020, 2 Välisminister teadaanne
Välisministeeriumi teadaanne RT II, 04.11.2020, 1 Välisminister teadaanne
Väetisest proovide võtmise kord ja proovide analüüsi meetodid RT I, 04.11.2020, 124 Põllumajandusminister määrus 66 01.01.2021 - …
Väetiseregistri põhimäärus RT I, 04.11.2020, 123 Maaeluminister määrus 25 01.01.2021 - …
Teadustöös kasutatava väetiseregistris registreerimata väetise sisseveoks loa saamiseks esitatava taotluse vorm, esitatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord RT I, 04.11.2020, 122 Põllumajandusminister määrus 83 01.01.2021 - …
Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad ja tasustamise kord RT I, 04.11.2020, 121 Põllumajandusminister määrus 108 01.01.2021 - …
Veterinaartõendile kantavad andmed RT I, 04.11.2020, 120 Põllumajandusminister määrus 161 01.01.2021 - …
Veterinaararsti sobivustesti koostamise, korraldamise, hindamise ja tulemustest teatamise kord RT I, 04.11.2020, 119 Põllumajandusminister määrus 118 01.01.2021 - …
Veterinaararsti kutsetegevuse loa andmise aluseks olevate Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsis veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu RT I, 04.11.2020, 118 Põllumajandusminister määrus 131 01.01.2021 - …
Riikliku veterinaararstide registri põhimäärus RT I, 04.11.2020, 117 Põllumajandusminister määrus 30 01.01.2021 - …
Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi põhimäärus RT I, 04.11.2020, 116 Põllumajandusminister määrus 54 01.01.2021 - …
Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord RT I, 04.11.2020, 115 Põllumajandusminister määrus 88 01.01.2021 - …
Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja esemete kohta esitatavad nõuded, nende gruppide kohta esitatavad erinõuded ning nimetatud materjalide ja esemete ohutuse katsetamise meetodid RT I, 04.11.2020, 114 Põllumajandusminister määrus 93 01.01.2021 - …
Piiripunkti ja imporditava toidu ametliku kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise kord RT I, 04.11.2020, 113 Maaeluminister määrus 84 01.01.2021 - …
Loomses toidus saasteainete riikliku järelevalve reguleerimise kord ning kontrollproovide võtmise ja analüüsimise meetodid RT I, 04.11.2020, 112 Põllumajandusminister määrus 1 01.01.2021 - …
Jaekaubandusettevõttes loomse toidu töötlemise ja selle turustamise hügieeninõuded RT I, 04.11.2020, 111 Põllumajandusminister määrus 75 01.01.2021 - …

Kokku: 130| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json