Kronoloogia

Kõik osad, 05.01.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Asustusüksuse Paide linn teehoiukava 2018-2022 kinnitamine RT IV, 05.01.2018, 37 Paide Linnavolikogu määrus 47 08.01.2018 - 30.11.2018
Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks RT IV, 05.01.2018, 36 Pala Vallavolikogu määrus 6 01.02.2018 - kehtetu
Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel RT IV, 05.01.2018, 35 Kallaste Linnavolikogu määrus 4 01.02.2018 - kehtetu
Paide linna hallatavate haridusasutuste arengukava koostamise kord RT IV, 05.01.2018, 34 Paide Linnavolikogu määrus 33 08.01.2018 - 29.03.2018
Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isikute vabastamine maamaksust RT IV, 05.01.2018, 33 Tapa Vallavolikogu määrus 3 08.01.2017 - kehtetu
Maamaksumäära kehtestamine RT IV, 05.01.2018, 32 Tapa Vallavolikogu määrus 75 08.01.2018 - kehtetu
Harku valla ametiasutuste palgajuhend RT IV, 05.01.2018, 31 Harku Vallavolikogu määrus 7 08.01.2018 - …
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord RT IV, 05.01.2018, 30 Harku Vallavolikogu määrus 11 08.01.2018 - 31.12.2018
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord RT IV, 05.01.2018, 29 Värska Vallavolikogu määrus 5 08.01.2018 - kehtetu
Harku Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused RT IV, 05.01.2018, 28 Harku Vallavolikogu määrus 2 08.01.2018 - 10.02.2019
Värska valla eelarvest toetuste maksmise kord RT IV, 05.01.2018, 27 Värska Vallavolikogu määrus 10 08.01.2018 - kehtetu
Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord RT IV, 05.01.2018, 26 Värska Vallavolikogu määrus 9 08.01.2018 - kehtetu
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord RT IV, 05.01.2018, 25 Värska Vallavolikogu määrus 6 08.01.2018 - kehtetu
Lääne-Nigula valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise kord RT IV, 05.01.2018, 24 Lääne-Nigula Vallavolikogu määrus 10 08.01.2018 - …
Noarootsi osavalla sotsiaaltoetustemäärade kinnitamine RT IV, 05.01.2018, 23 Lääne-Nigula Vallavolikogu määrus 6 08.01.2018 - 09.02.2018
Sünni- ja matusetoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord Tartu vallas RT IV, 05.01.2018, 22 Tartu Vallavolikogu määrus 13 08.01.2018 - …
Tartu Vallavalitsuse palgajuhend RT IV, 05.01.2018, 21 Tartu Vallavolikogu määrus 12 08.01.2018 - …
Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alatiste kulude piirmäärade kehtestamine RT IV, 05.01.2018, 20 Alatskivi Vallavolikogu määrus 15 01.02.2018 - kehtetu
Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine RT IV, 05.01.2018, 19 Vara Vallavolikogu määrus 5 01.02.2018 - kehtetu
Sotsiaalhoolekandelise abi ja toetuste andmise kord RT IV, 05.01.2018, 18 Meremäe Vallavolikogu määrus 3 08.01.2018 - kehtetu

Kokku: 50| Näitan: 1- 20|Näita kõiki