Kronoloogia

Kõik osad, 05.11.2020

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kuusalu valla 2020. aasta III lisaeelarve kinnitamine RT IV, 05.11.2020, 7 Kuusalu Vallavolikogu määrus 14 08.11.2020 - 31.12.2020
Spetsialistidele munitsipaalkorterite üürile andmise kord Narva linnas RT IV, 05.11.2020, 6 Narva Linnavolikogu määrus 21 08.11.2020 - …
Elamistingimuste parandamist vajavate isikute arvestuse kord Narva linnas RT IV, 05.11.2020, 5 Narva Linnavolikogu määrus 20 08.11.2020 - …
Kohtla-Järve linna 2020. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine RT IV, 05.11.2020, 4 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 78 08.11.2020 - 31.12.2020
Luunja valla 2020. a. lisaeelarve RT IV, 05.11.2020, 3 Luunja Vallavolikogu määrus 11 08.11.2020 - 31.12.2020
Haapsalu linna huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord RT IV, 05.11.2020, 2 Haapsalu Linnavolikogu määrus 76 08.11.2020 - …
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduses kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete täitmise delegeerimine Alutaguse Vallavalitsusele RT IV, 05.11.2020, 1 Alutaguse Vallavolikogu määrus 140 08.11.2020 - …
Ajutise sõjaväelise auastme andmine RT III, 05.11.2020, 2 Vabariigi President käskkiri 108
Raha eraldamine RT III, 05.11.2020, 1 Vabariigi Valitsus korraldus 371 04.11.2020 - …
Eesti Kirjandusmuuseumi põhimäärus RT I, 05.11.2020, 12 Haridus- ja teadusminister määrus 6 08.11.2020 - …
Haridus- ja teadusministri 28. veebruari 2017. a määruse nr 6 „Eesti Kirjandusmuuseumi põhimäärus” muutmine RT I, 05.11.2020, 11 Haridus- ja teadusminister määrus 37
Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri RT I, 05.11.2020, 10 Majandus- ja taristuminister määrus 72 08.11.2020 - …
Majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015. a määruse nr 72 „Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri” muutmine RT I, 05.11.2020, 9 Majandus- ja taristuminister määrus 65
Raudteeliikluse olulise piiramise ja ajutise sulgemise teavitamise ja kooskõlastamise kord ning esitatavate dokumentide ja andmete loetelu RT I, 05.11.2020, 8 Majandus- ja taristuminister määrus 66 08.11.2020 - …
Tulemusrahastamisel arvesse võetavate tulemusnäitajate täpsustused, nende osakaalud ja tulemusrahastamise arvestamise alused ning doktoriõppe tulemustasu määr ja arvutamise kord RT I, 05.11.2020, 7 Haridus- ja teadusminister määrus 42 08.11.2020 - …
2022. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2024. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus RT I, 05.11.2020, 6 Kaitseminister määrus 16 01.01.2025 - kehtetu
2021. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2023. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus RT I, 05.11.2020, 5 Kaitseminister määrus 16 01.01.2024 - kehtetu
2021. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2023. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus RT I, 05.11.2020, 4 Kaitseminister määrus 16 08.11.2020 - 31.12.2023
2022. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2024. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus RT I, 05.11.2020, 3 Kaitseminister määrus 16 08.11.2020 - 31.12.2024
Kaitseministri 25. septembri 2019. a määruse nr 16 „2021. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2023. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus” muutmine RT I, 05.11.2020, 2 Kaitseminister määrus 15

Kokku: 21| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json