Kronoloogia

Kõik osad, 06.02.2020

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord RT IV, 06.02.2020, 72 Kadrina Vallavalitsus määrus 1 09.02.2020 - …
Harku valla personaliarvestuse registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus RT IV, 06.02.2020, 71 Harku Vallavalitsus määrus 2 09.02.2020 - …
Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2020. eelarveaastaks RT IV, 06.02.2020, 70 Haapsalu Linnavalitsus määrus 1 09.02.2020 - 31.12.2020
Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Haapsalu linnas RT IV, 06.02.2020, 69 Haapsalu Linnavalitsus määrus 6 09.02.2020 - 31.12.2020
Setomaa valla 2020. aasta eelarve RT IV, 06.02.2020, 68 Setomaa Vallavolikogu määrus 2 09.02.2020 - 31.12.2020
Setomaa valla sümbolid RT IV, 06.02.2020, 67 Setomaa Vallavolikogu määrus 1 09.02.2020 - …
Kastre valla tunnustamise kord RT IV, 06.02.2020, 66 Kastre Vallavolikogu määrus 73 09.02.2020 - kehtetu
Pöide valla soojusmajanduse arengukava kinnitamine RT IV, 06.02.2020, 65 Pöide Vallavolikogu määrus 10 09.02.2020 - 31.12.2026
Kilingi-Nõmme Päevakeskuse ümberkorraldamine Kilingi-Nõmme Vabaajakeskuseks ja selle põhimääruse kinnitamine RT IV, 06.02.2020, 64 Saarde Vallavolikogu määrus 25 09.02.2020 - kehtetu
Haapsalu linna munitsipaalharidusasutuste personali palgakorraldus RT IV, 06.02.2020, 63 Haapsalu Linnavolikogu määrus 9 09.02.2020 - …
Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord RT IV, 06.02.2020, 62 Viljandi Linnavolikogu määrus 115 09.02.2020 - …
Ühissõidukipeatuste nimede määramine RT IV, 06.02.2020, 61 Põlva Vallavalitsus määrus 13 09.02.2020 - …
Kohanime määramise kord RT IV, 06.02.2020, 60 Laekvere Vallavolikogu määrus 38 09.02.2020 - kehtetu
Müügipileti hinna kehtestamine RT IV, 06.02.2020, 59 Laekvere Vallavolikogu määrus 32 09.02.2020 - kehtetu
Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord RT IV, 06.02.2020, 58 Laekvere Vallavolikogu määrus 55 09.02.2020 - kehtetu
Reovee ja fekaalide käitluse eeskiri RT IV, 06.02.2020, 57 Laekvere Vallavolikogu määrus 8 09.02.2020 - kehtetu
Laekvere Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused RT IV, 06.02.2020, 56 Laekvere Vallavolikogu määrus 16 09.02.2020 - kehtetu
Kohanime määramise eelnõu avalikustamise kord RT IV, 06.02.2020, 55 Vinni Vallavolikogu määrus 24 09.02.2020 - kehtetu
Riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine RT IV, 06.02.2020, 54 Saue Vallavolikogu määrus 29 09.02.2019 - …
Valla bussiliinidel piletihinna kehtestamine ja bussisõidul soodustuse saamise kord RT IV, 06.02.2020, 53 Saue Vallavolikogu määrus 36 09.02.2020 - …

Kokku: 72| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json