Kronoloogia

Kõik osad, 06.04.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine RT IV, 06.04.2017, 36 Pöide Vallavolikogu määrus 2 09.04.2017 - kehtetu
Kihnu valla arengukava 2017 – 2025 vastuvõtmine RT IV, 06.04.2017, 35 Kihnu Vallavolikogu määrus 4 09.04.2017 - 31.12.2025
Kõpu valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine RT IV, 06.04.2017, 34 Kõpu Vallavolikogu määrus 3 09.04.2017 - 31.12.2017
Are valla teehoiukava 2012 – 2017 kinnitamine RT IV, 06.04.2017, 33 Are Vallavolikogu määrus 17 09.04.2017 - kehtetu
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord Vara vallas RT IV, 06.04.2017, 32 Vara Vallavolikogu määrus 6 09.04.2017 - kehtetu
Puudega lapsele tugiisiku teenuse osutamise kord munitsipaalharidusasutuses RT IV, 06.04.2017, 31 Vara Vallavolikogu määrus 11 09.04.2017 - kehtetu
Volikogu esimehe, volikogu liikmete ja volikogu komisjonide töö tasustamine RT IV, 06.04.2017, 30 Vara Vallavolikogu määrus 1 09.04.2017 - kehtetu
Lihula valla arengukava aastateks 2011-2021 RT IV, 06.04.2017, 29 Lihula Vallavolikogu määrus 14 09.04.2017 - 08.10.2018
Tiheda Lasteaia direktori ja õpetaja töö tasustamise alused RT IV, 06.04.2017, 28 Kasepää Vallavolikogu määrus 11 09.04.2017 - kehtetu
Volikogu tööst osavõtu eest tasu suuruse määramine ja maksmise kord RT IV, 06.04.2017, 27 Kasepää Vallavolikogu määrus 14 09.04.2017 - kehtetu
Pöide vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palgajuhend RT IV, 06.04.2017, 26 Pöide Vallavolikogu määrus 3 09.04.2017 - 30.06.2017
Keila linna koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine RT IV, 06.04.2017, 25 Keila Linnavolikogu määrus 19 09.04.2017 - kehtetu
Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks RT IV, 06.04.2017, 24 Keila Linnavolikogu määrus 4 09.04.2017 - kehtetu
Laste Hoolekande Asutuse Lootus põhimäärus RT IV, 06.04.2017, 23 Sillamäe Linnavolikogu määrus 29 09.04.2017 - kehtetu
Volikogu liikmetele ja komisjonide liikmetele volikogu ja komisjonide tööst osavõtu eest tasu suuruse ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse määramise ja maksmise korra kehtestamine RT IV, 06.04.2017, 22 Pöide Vallavolikogu määrus 6 09.04.2017 - kehtetu
Laste Hoolekande Asutuse Lootus põhimäärus RT IV, 06.04.2017, 21 Sillamäe Linnavolikogu määrus 71 09.04.2017 - 29.10.2018
Pöide vallavolikogu 25.02.2016 määruse nr 3 „Pöide vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palgajuhend“ muutmine RT IV, 06.04.2017, 20 Pöide Vallavolikogu määrus 4
Volikogu liikmetele hüvituse ja tasu määramise ning maksmise kord RT IV, 06.04.2017, 19 Pöide Vallavolikogu määrus 3 09.04.2017 - 16.11.2017
Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine RT IV, 06.04.2017, 18 Pöide Vallavolikogu määrus 2 09.04.2017 - 31.12.2017
Keila linna koerte ja kasside pidamise eeskiri RT IV, 06.04.2017, 17 Keila Linnavolikogu määrus 8 09.04.2017 - …

Kokku: 36| Näitan: 1- 20|Näita kõiki