Kronoloogia

Kõik osad, 06.04.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord RT IV, 06.04.2018, 66 Kohila Vallavolikogu määrus 2 09.04.2018 - kehtetu
Häädemeeste valla 2018.aasta eelarve vastuvõtmine RT IV, 06.04.2018, 65 Häädemeeste Vallavolikogu määrus 13 09.04.2018 - 15.11.2018
Tori valla 2018. aasta eelarve RT IV, 06.04.2018, 64 Tori Vallavolikogu määrus 14 09.04.2018 - 31.12.2018
Kiili Vallavalitsuse 22.03.2018 määruse nr 2 “Kiili Vallavalitsuse 30. juuni 2011 määruse nr 8 “Kaevetööde taastamistööde tagatisraha suuruse” muutmine” parandamine RT IV, 06.04.2018, 63 Kiili Vallavalitsus määrus 3
Kohtla‑Järve linna kriisikomisjoni põhimäärus RT IV, 06.04.2018, 62 Kohtla-Järve Linnavalitsus määrus 11 09.04.2018 - …
Kallaste piirkonna huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine RT IV, 06.04.2018, 61 Peipsiääre Vallavolikogu määrus 13 09.04.2018 - 31.12.2018
Alatskivi Lasteaia arengukava 2018-2020 kinnitamine RT IV, 06.04.2018, 60 Peipsiääre Vallavolikogu määrus 12 09.04.2018 - 31.12.2020
Alatskivi Kunstide Kooli arengukava 2018-2020 kinnitamine RT IV, 06.04.2018, 59 Peipsiääre Vallavolikogu määrus 11 09.04.2018 - 31.12.2020
Saue valla likviidsete varade paigutamise ning kasutuselevõtmise tingimused ja kord RT IV, 06.04.2018, 58 Saue Vallavalitsus määrus 4 09.04.2018 - …
Kolga-Jaani valla ja Tarvastu valla Viljandi vallaga liitumislepingu muutmine RT IV, 06.04.2018, 57 Viljandi Vallavolikogu otsus 63
Maa hindamise seaduses ja maareformi seaduses ning selle alusel antud Vabariigi Valitsuse määrustes sätestatud ülesannete delegeerimine RT IV, 06.04.2018, 56 Mustvee Vallavolikogu määrus 12 09.04.2018 - …
Mustvee valla noortevolikogu tegutsemise kord RT IV, 06.04.2018, 55 Mustvee Vallavolikogu määrus 11 09.04.2018 - …
Väljapoole Nõo valda makstava huvitegevuse osalustasu piirmäära kinnitamine RT IV, 06.04.2018, 54 Nõo Vallavalitsus määrus 7 09.04.2018 - 31.12.2018
Viljandi linna aadressitähiste nõuded RT IV, 06.04.2018, 53 Viljandi Linnavalitsus määrus 8 09.04.2018 - …
Setomaa valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri RT IV, 06.04.2018, 52 Setomaa Vallavalitsus määrus 3 09.04.2018 - …
Setomaa valla hankekord RT IV, 06.04.2018, 51 Setomaa Vallavalitsus määrus 2 09.04.2018 - …
Tapa valla põhimäärus RT IV, 06.04.2018, 50 Tamsalu Vallavolikogu määrus 14 09.04.2018 - kehtetu
Vormsi valla põhimäärus RT IV, 06.04.2018, 49 Vormsi Vallavolikogu määrus 10 09.04.2018 - …
Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel RT IV, 06.04.2018, 48 Tapa Vallavolikogu määrus 45 09.04.2018 - kehtetu
Tapa Muusika- ja Kunstikooli õppetasude kinnitamine RT IV, 06.04.2018, 47 Tapa Vallavolikogu määrus 44 01.09.2018 - kehtetu

Kokku: 93| Näitan: 1- 20|Näita kõiki