Kronoloogia

Kõik osad, 06.08.2019

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
2019. aasta riigieelarve täiendav liigendamine RT III, 06.08.2019, 2 Vabariigi Valitsus korraldus 323 01.08.2019 - 30.10.2019
Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2018. a korralduse nr 323 „2019. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ muutmine RT III, 06.08.2019, 1 Vabariigi Valitsus korraldus 181
Lennuameti põhimäärus RT I, 06.08.2019, 22 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 73 14.08.2019 - …
Taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest ning taimekaitsevahenditest võetavate proovide kogused ja nende võtmise kord RT I, 06.08.2019, 21 Põllumajandusminister määrus 32 01.09.2019 - …
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. juuli 2006. a määruse nr 73 „Lennuameti põhimäärus” muutmine RT I, 06.08.2019, 20 Majandus- ja taristuminister määrus 48
Maaeluministri 26. juuli 2019. aasta määruse nr 64 „Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine” muutmine RT I, 06.08.2019, 19 Maaeluminister määrus 67
Riigi infosüsteemi haldussüsteem RT I, 06.08.2019, 18 Vabariigi Valitsus määrus 58 09.08.2019 - …
Infosüsteemide andmevahetuskiht RT I, 06.08.2019, 17 Vabariigi Valitsus määrus 105 09.08.2019 - …
Ühendusevälisest riigist Eestisse taime, taimse saaduse ja muu objekti toimetamiseks ettenähtud piiripunktide loetelu ning piiril asuvate piiripunktide ja tunnustatud sihtkohtade kohta esitatavad nõuded ning nende tunnustamise kord RT I, 06.08.2019, 16 Vabariigi Valitsus määrus 3 01.09.2019 - 13.12.2019
Ohtlike taimekahjustajate ja nende peremeestaimede Eestisse toimetamise ja riigisiseselt edasitoimetamise ning sordiaretuses, katsetes ja muus teadustöös kasutamise nõuded ja eriloa väljastamise kord RT I, 06.08.2019, 15 Vabariigi Valitsus määrus 86 01.09.2019 - …
Järelevalvetasu maksmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord RT I, 06.08.2019, 14 Vabariigi Valitsus määrus 176 01.09.2019 - …
Nehatu looduskaitseala kaitse-eeskiri RT I, 06.08.2019, 13 Vabariigi Valitsus määrus 39 16.08.2019 - kehtetu
Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas RT I, 06.08.2019, 12 Vabariigi Valitsus määrus 154 16.08.2019 - 26.09.2019
Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne maakonnas RT I, 06.08.2019, 11 Vabariigi Valitsus määrus 59 16.08.2019 - …
Viieristi looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine RT I, 06.08.2019, 10 Vabariigi Valitsus määrus 110 16.08.2019 - kehtetu
Kaitseliidu kodukord RT I, 06.08.2019, 9 Vabariigi Valitsus määrus 151 09.08.2019 - …
Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus RT I, 06.08.2019, 8 Keskkonnaminister määrus 31 01.10.2019 - …
Haljastuses, rekultiveerimisel ja põllumajanduses kasutatava reoveesette kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise nõuded RT I, 06.08.2019, 7 Keskkonnaminister määrus 29 01.10.2019 - …
Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2016. a määruse nr 105 „Infosüsteemide andmevahetuskiht” ja Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2008. a määruse nr 58 „Riigi infosüsteemi haldussüsteem” muutmine RT I, 06.08.2019, 6 Vabariigi Valitsus määrus 73
Vabariigi Valitsuse määruste muutmine taimetervise valdkonnas RT I, 06.08.2019, 5 Vabariigi Valitsus määrus 72

Kokku: 24| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json