Kronoloogia

RT I, 06.09.2019

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused RT I, 06.09.2019, 31 Keskkonnaminister määrus 39 01.10.2019 - …
Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel RT I, 06.09.2019, 30 Rahandusminister määrus 113 09.09.2019 - …
Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” muutmine RT I, 06.09.2019, 29 Rahandusminister määrus 43
Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika RT I, 06.09.2019, 28 Keskkonnaminister määrus 73 09.09.2019 - …
Keskkonnaministri 20. detsembri 2016. a määruse nr 73 „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika” muutmine RT I, 06.09.2019, 27 Keskkonnaminister määrus 37
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus RT I, 06.09.2019, 26 Maaeluminister määrus 38 09.09.2019 - …
Piirkondlik mullakaitse toetus RT I, 06.09.2019, 25 Maaeluminister määrus 40 09.09.2019 - …
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus RT I, 06.09.2019, 24 Maaeluminister määrus 55 09.09.2019 - …
Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus RT I, 06.09.2019, 23 Maaeluminister määrus 53 09.09.2019 - …
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus RT I, 06.09.2019, 22 Maaeluminister määrus 52 09.09.2019 - …
Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus RT I, 06.09.2019, 21 Maaeluminister määrus 50 09.09.2019 - …
Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus RT I, 06.09.2019, 20 Maaeluminister määrus 22 09.09.2019 - …
Merekeskkonnaalaste teadmiste parendamise toetus RT I, 06.09.2019, 19 Maaeluminister määrus 49 09.09.2019 - …
Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus RT I, 06.09.2019, 18 Maaeluminister määrus 11 09.09.2019 - …
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus RT I, 06.09.2019, 17 Maaeluminister määrus 49 09.09.2019 - …
Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus RT I, 06.09.2019, 16 Maaeluminister määrus 35 09.09.2019 - …
Tootmis- ja turustamiskavade toetus RT I, 06.09.2019, 15 Maaeluminister määrus 18 09.09.2019 - …
Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus RT I, 06.09.2019, 14 Maaeluminister määrus 10 09.09.2019 - …
Teadlaste ja kalurite koostöötoetus RT I, 06.09.2019, 13 Maaeluminister määrus 9 09.09.2019 - …
Püügivahendi parendamise toetus RT I, 06.09.2019, 12 Maaeluminister määrus 34 09.09.2019 - …

Kokku: 31| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json