Kronoloogia

Kõik osad, 07.02.2019

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad RT IV, 07.02.2019, 53 Tallinna Linnavalitsus määrus 9 10.02.2019 - 17.02.2019
Lastekaitseseadusest ja sotsiaalhoolekande seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine Sõmeru Vallavalitsusele RT IV, 07.02.2019, 52 Sõmeru Vallavolikogu määrus 48 09.02.2019 - kehtetu
Küsimuste lahendamise delegeerimine RT IV, 07.02.2019, 51 Sõmeru Vallavolikogu määrus 14 10.02.2019 - kehtetu
Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja loa väljastamise kord RT IV, 07.02.2019, 50 Laeva Vallavolikogu määrus 42 10.02.2019 - kehtetu
Kadrina valla eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja vastuvõtmise kord RT IV, 07.02.2019, 49 Kadrina Vallavalitsus määrus 1 10.02.2019 - kehtetu
Kohtla-Järve Linnavolikogu ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord RT IV, 07.02.2019, 48 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 184 10.02.2019 - …
Harku valla 2019. aasta eelarve kinnitamine RT IV, 07.02.2019, 47 Harku Vallavolikogu määrus 1 10.02.2019 - 31.12.2019
Hooldajatoetuse määrade kehtestamine RT IV, 07.02.2019, 46 Kambja Vallavalitsus määrus 23 10.02.2019 - …
Valga valla munitsipaalharidusasutuste pedagoogide töötasustamise alused RT IV, 07.02.2019, 45 Valga Vallavolikogu määrus 17 10.02.2019 - kehtetu
Kohtla vallale kuuluvates hoonetes ruumide rendihindade kehtestamine RT IV, 07.02.2019, 44 Kohtla Vallavolikogu määrus 31 10.02.2019 - kehtetu
Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel osalemine RT IV, 07.02.2019, 43 Kohtla Vallavolikogu määrus 44 10.02.2019 - kehtetu
Huvihariduse toetamise kord RT IV, 07.02.2019, 42 Kohtla-Nõmme Vallavolikogu määrus 6 10.02.2019 - kehtetu
Kadrina Huvikeskuse põhimäärus RT IV, 07.02.2019, 41 Kadrina Vallavolikogu määrus 53 10.02.2019 - kehtetu
Reservfondist vahendite eraldamise kord RT IV, 07.02.2019, 40 Kadrina Vallavolikogu määrus 56 10.02.2019 - kehtetu
Kadrina valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord RT IV, 07.02.2019, 39 Kadrina Vallavolikogu määrus 55 10.02.2019 - kehtetu
Alutaguse valla finantsjuhtimise kord RT IV, 07.02.2019, 38 Alutaguse Vallavolikogu määrus 20 10.02.2019 - …
Vallavolikogu liikmetele ja komisjonide liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord RT IV, 07.02.2019, 37 Alutaguse Vallavolikogu määrus 4 10.02.2019 - …
Alutaguse Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamise kord ja töötasustamise alused RT IV, 07.02.2019, 36 Alutaguse Vallavolikogu määrus 33 10.02.2019 - …
Haljala valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord RT IV, 07.02.2019, 35 Haljala Vallavalitsus määrus 11 10.02.2019 - 13.04.2019
Kohtla valla jäätmevaldajate registri pidamise korra kinnitamine RT IV, 07.02.2019, 34 Kohtla Vallavolikogu määrus 11 10.02.2019 - kehtetu

Kokku: 62| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json