Kronoloogia

Kõik osad, 07.03.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Välisõhu kaitse seaduse kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Paide Vallavalitsusele RT IV, 07.03.2017, 37 Paide Vallavolikogu määrus 6 01.01.2017 - kehtetu
Tabivere valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine RT IV, 07.03.2017, 36 Tabivere Vallavolikogu määrus 3 10.03.2017 - 31.12.2017
Aiamaade kasutusse andmise kord RT IV, 07.03.2017, 35 Rannu Vallavolikogu määrus 2 10.03.2017 - …
Haigushüvitise maksmine RT IV, 07.03.2017, 34 Tabivere Vallavolikogu määrus 2 10.03.2017 - …
Are valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus RT IV, 07.03.2017, 33 Are Vallavolikogu määrus 7 10.03.2017 - …
Vana-Vigala Põhikooli arengukava 2017-2020 kinnitamine RT IV, 07.03.2017, 32 Vigala Vallavolikogu määrus 2 10.03.2017 - 31.12.2020
Veeteenuse hinna kehtestamine Pada külas RT IV, 07.03.2017, 31 Viru-Nigula Vallavalitsus määrus 4 10.03.2017 - kehtetu
Noorsootöötajate töötasu alammäärad ja puhkuse kestus RT IV, 07.03.2017, 30 Tallinna Linnavolikogu määrus 25 10.03.2017 - …
Heimtali Põhikooli põhimäärus RT IV, 07.03.2017, 29 Viljandi Vallavolikogu määrus 71 10.03.2017 - …
Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Tõrva linnas RT IV, 07.03.2017, 28 Tõrva Linnavolikogu määrus 5 01.04.2017 - 27.01.2018
Mustjala valla jäätmekava 2017-2021 vastuvõtmine RT IV, 07.03.2017, 27 Mustjala Vallavolikogu määrus 1 10.03.2017 - 31.12.2021
Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel RT IV, 07.03.2017, 26 Tõrva Linnavolikogu määrus 6 01.04.2017 - 31.12.2017
Orava Vallavalitsuse palgajuhendi ja palgamäärade kinnitamine RT IV, 07.03.2017, 25 Orava Vallavolikogu määrus 56 10.03.2017 - 31.12.2017
Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine RT IV, 07.03.2017, 24 Karula Vallavolikogu määrus 5 10.03.2017 - 06.01.2018
Orava Vallavolikogu 21. veebruari 2013. a määruse nr 56 „Orava Vallavalitsuse palgajuhendi ja palgamäärade kinnitamine“ muutmine RT IV, 07.03.2017, 23 Orava Vallavolikogu määrus 2
Nõva valla valimisjaoskonna moodustamine RT IV, 07.03.2017, 22 Nõva Vallavalitsus määrus 3 10.03.2017 - kehtetu
Nõva Vallavalitsuse 09.08.2013. a määruse nr 3 „Nõva valla valimisjaoskonna moodustamine“ kehtetuks tunnistamine RT IV, 07.03.2017, 21 Nõva Vallavalitsus määrus 1
Sporditoetuste määramise kord RT IV, 07.03.2017, 20 Lääne-Saare Vallavolikogu määrus 22 10.03.2017 - 31.12.2017
Viljandi Vallavolikogu 15.04.2015. a määruse nr 71 „Heimtali Põhikooli põhimäärus“ muutmine RT IV, 07.03.2017, 19 Viljandi Vallavolikogu määrus 139
Kaiu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2011-2022 RT IV, 07.03.2017, 18 Kaiu Vallavolikogu määrus 7 10.03.2017 - kehtetu

Kokku: 79| Näitan: 1- 20|Näita kõiki