Kronoloogia

Kõik osad, 07.03.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Valga valla 2018. aasta eelarve RT IV, 07.03.2018, 74 Valga Vallavolikogu määrus 25 10.03.2018 - 31.12.2018
Tapa valla 2018. aasta eelarve kinnitamine RT IV, 07.03.2018, 73 Tapa Vallavolikogu määrus 5 10.03.2018 - 31.12.2018
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri RT IV, 07.03.2018, 72 Viljandi Vallavolikogu määrus 19 10.03.2018 - …
Heimtali Põhikooli arengukava aastateks 2018-2022 kinnitamine RT IV, 07.03.2018, 71 Viljandi Vallavolikogu määrus 16 10.03.2018 - 31.12.2022
Paistu Kooli arengukava aastateks 2018-2020 kinnitamine RT IV, 07.03.2018, 70 Viljandi Vallavolikogu määrus 17 10.03.2018 - 31.12.2020
Uusna Lasteaia „Tõruke“ arengukava aastateks 2018-2021 kinnitamine RT IV, 07.03.2018, 69 Viljandi Vallavolikogu määrus 15 10.03.2018 - 31.12.2021
Rakvere linna arengukava 2017-2030 RT IV, 07.03.2018, 68 Rakvere Linnavolikogu määrus 13 10.03.2018 - 07.07.2018
Rakvere linnapäevade laada müügipileti hinna kehtestamine RT IV, 07.03.2018, 67 Rakvere Linnavolikogu määrus 5 10.03.2018 - 09.03.2019
Rakvere Sotsiaalkeskuses osutatavate sotsiaalteenuste loetelu ja osutamise tingimused RT IV, 07.03.2018, 66 Rakvere Linnavolikogu määrus 1 10.03.2018 - …
Rakvere Reaalgümnaasiumi põhimäärus RT IV, 07.03.2018, 65 Rakvere Linnavolikogu määrus 6 10.03.2018 - …
Rakvere Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötasustamise alused RT IV, 07.03.2018, 64 Rakvere Linnavolikogu määrus 6 10.03.2018 - …
Hoolekandeasutusse suunamise ja vallaeelarvest hoolekandeteenuse eest maksmise kord RT IV, 07.03.2018, 63 Vastseliina Vallavolikogu määrus 14 10.03.2018 - kehtetu
Üldhooldekodusse paigutamise tingimused ja hoolduskulude katmise kord Sõmerpalu vallas RT IV, 07.03.2018, 62 Sõmerpalu Vallavolikogu määrus 9 10.03.2018 - kehtetu
Sotsiaalkorteri üürile andmise ja kasutamise kord RT IV, 07.03.2018, 61 Võru Vallavolikogu määrus 42 10.03.2018 - kehtetu
Hoolekandeteenuste eest maksmise kord RT IV, 07.03.2018, 60 Sõmerpalu Vallavolikogu määrus 7 10.03.2018 - kehtetu
Eluruumi üürile andmise kord RT IV, 07.03.2018, 59 Sõmerpalu Vallavolikogu määrus 12 10.03.2018 - kehtetu
Vastseliina valla sotsiaaleluruumide loetelu ning sotsiaaleluruumide eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine RT IV, 07.03.2018, 58 Vastseliina Vallavolikogu määrus 39 10.03.2018 - kehtetu
Üldhooldusteenuse kord RT IV, 07.03.2018, 57 Võru Vallavolikogu määrus 46 10.03.2018 - kehtetu
Üldhooldusteenuse osutamise korraldamise ja tasu maksmise kord RT IV, 07.03.2018, 56 Põhja-Sakala Vallavolikogu määrus 27 10.03.2018 - …
Koduteenuste pakettide hinna ja mahu kehtestamine RT IV, 07.03.2018, 55 Mustvee Vallavalitsus määrus 8 10.03.2018 - …

Kokku: 91| Näitan: 1- 20|Näita kõiki