Kronoloogia

Kõik osad, 07.04.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Põhja-Sakala valla kriisikomisjoni põhimäärus RT IV, 07.04.2018, 82 Põhja-Sakala Vallavalitsus määrus 4 10.04.2018 - …
Palamuse Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgajuhend RT IV, 07.04.2018, 81 Palamuse Vallavalitsus määrus 2 10.04.2018 - kehtetu
Maardu linna arengukava aastateks 2014-2025 kinnitamine RT IV, 07.04.2018, 80 Maardu Linnavolikogu määrus 19 10.04.2018 - 14.10.2018
Maardu linna noortevolikogu moodustamine ja põhimäärus RT IV, 07.04.2018, 79 Maardu Linnavolikogu määrus 44 10.04.2018 - …
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus RT IV, 07.04.2018, 78 Tallinna Linnavolikogu määrus 32 10.04.2018 - 30.06.2018
Tallinna Transpordiameti põhimäärus RT IV, 07.04.2018, 77 Tallinna Linnavolikogu määrus 9 10.04.2018 - …
Tallinna Transpordiameti põhimääruse ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse muutmine RT IV, 07.04.2018, 76 Tallinna Linnavolikogu määrus 7
Harku valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu asutamine ja põhimäärus RT IV, 07.04.2018, 75 Harku Vallavalitsus määrus 1 10.04.2018 - …
Harku valla kriisikomisjoni põhimäärus RT IV, 07.04.2018, 74 Harku Vallavalitsus määrus 44 10.04.2018 - …
Nime määramine liikluspindadele RT IV, 07.04.2018, 73 Tartu Vallavalitsus määrus 12 10.04.2018 - …
Palamuse valla jäätmevaldajate registri põhimäärus RT IV, 07.04.2018, 72 Palamuse Vallavolikogu määrus 65 10.04.2018 - kehtetu
Torma valla jäätmevaldajate registri põhimäärus RT IV, 07.04.2018, 71 Torma Vallavolikogu määrus 33 10.04.2018 - kehtetu
Tartu Vallavalitsuse 30.06.2010 määruse nr 12 muutmine RT IV, 07.04.2018, 70 Tartu Vallavalitsus määrus 2
Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Haanja vallas projekti „Lapsehoiu, tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse pakkumise abil Rõuge, Haanja ja Sõmerpalu vallas teenuse vajajate tööturule sisenemise või seal püsimise toetamine“ raames RT IV, 07.04.2018, 69 Haanja Vallavolikogu määrus 7 10.04.2018 - kehtetu
Jõgeva valla jäätmevaldajate registri põhimäärus RT IV, 07.04.2018, 68 Jõgeva Vallavolikogu määrus 15 10.04.2018 - kehtetu
Jõgeva linna jäätmevaldajate registri põhimäärus RT IV, 07.04.2018, 67 Jõgeva Linnavolikogu määrus 70 10.04.2018 - kehtetu
Vihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013 – 2024 kinnitamine RT IV, 07.04.2018, 66 Vihula Vallavolikogu määrus 77 10.04.2018 - kehtetu
Haanja valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord RT IV, 07.04.2018, 65 Haanja Vallavolikogu määrus 5 10.04.2018 - kehtetu
Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord RT IV, 07.04.2018, 64 Misso Vallavolikogu määrus 10 10.04.2018 - kehtetu
Kohanime määramise korra kehtestamine RT IV, 07.04.2018, 63 Audru Vallavolikogu määrus 18 10.04.2018 - kehtetu

Kokku: 82| Näitan: 1- 20|Näita kõiki