Kronoloogia

Kõik osad, 07.06.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Retla-Kabala Kooli arengukava aastateks 2017–2020 kinnitamine RT IV, 07.06.2017, 30 Türi Vallavalitsus määrus 3 10.06.2017 - 31.12.2020
Kadrioru kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017-2027 RT IV, 07.06.2017, 29 Tallinna Linnavolikogu määrus 11 10.06.2017 - 31.12.2027
Türi valla asutuste asjaajamiskord RT IV, 07.06.2017, 28 Türi Vallavalitsus määrus 8 03.06.2017 - kehtetu
Valimisjaoskonna moodustamine RT IV, 07.06.2017, 27 Ruhnu Vallavalitsus määrus 1 10.06.2017 - …
Varstu Kooli põhimäärus RT IV, 07.06.2017, 26 Varstu Vallavolikogu määrus 5 01.09.2017 - 07.06.2018
Muhu ja Ida-Saaremaa ühine jäätmehoolduseeskiri RT IV, 07.06.2017, 25 Laimjala Vallavolikogu määrus 8 01.02.2018 - …
Muhu ja Ida-Saaremaa ühine jäätmehoolduseeskiri RT IV, 07.06.2017, 24 Laimjala Vallavolikogu määrus 8 10.06.2017 - 09.09.2017
Kernu valla ehitusmäärus RT IV, 07.06.2017, 23 Kernu Vallavolikogu määrus 20 01.07.2017 - kehtetu
Ehitusseadustikust, planeerimisseadusest ja liiklusseadustest tulenevate ülesannete delegeerimine RT IV, 07.06.2017, 22 Albu Vallavolikogu määrus 7 10.06.2017 - 04.02.2018
Rae valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärus RT IV, 07.06.2017, 21 Rae Vallavalitsus määrus 5 10.06.2017 - …
Hankekord RT IV, 07.06.2017, 20 Meremäe Vallavolikogu määrus 1 10.06.2017 - 07.05.2018
Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord RT IV, 07.06.2017, 19 Viljandi Linnavolikogu määrus 52 01.01.2018 - kehtetu
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord RT IV, 07.06.2017, 18 Viljandi Linnavolikogu määrus 68 10.06.2017 - kehtetu
Käru Vallavalitsuse hallatavate asutuste personali koosseisu ja palgamäärade kinnitamine RT IV, 07.06.2017, 17 Käru Vallavolikogu määrus 2 10.06.2017 - 09.07.2017
Hooajalise müügi korraldamine RT IV, 07.06.2017, 16 Tartu Linnavalitsus määrus 5 10.06.2017 - …
Paide Huvikeskuse põhimäärus RT IV, 07.06.2017, 15 Paide Linnavalitsus määrus 11 10.06.2017 - kehtetu
Rae Kultuurikeskuse põhimäärus RT IV, 07.06.2017, 14 Rae Vallavalitsus määrus 16 10.06.2017 - …
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord RT IV, 07.06.2017, 13 Häädemeeste Vallavolikogu määrus 3 10.06.2017 - kehtetu
Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja projektlaagri pidamise loa väljastamise kord Toila vallas RT IV, 07.06.2017, 12 Toila Vallavolikogu määrus 5 01.07.2017 - kehtetu
Rae Vallavalitsuse 20. märtsi 2012 määrusega nr 16 kinnitatud Rae Kultuurikeskuse põhimääruse muutmine RT IV, 07.06.2017, 11 Rae Vallavalitsus määrus 4

Kokku: 40| Näitan: 1- 20|Näita kõiki