Kronoloogia

Kõik osad, 07.08.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Riigihangete korraldamise korra Maardu linnas kehtestamine RT IV, 07.08.2018, 14 Maardu Linnavalitsus määrus 7 10.08.2018 - kehtetu
Koduteenuse osutamisega seonduvate vormide kinnitamine RT IV, 07.08.2018, 13 Lüganuse Vallavalitsus määrus 7 10.08.2018 - kehtetu
Valimisjaoskondade moodustamine RT IV, 07.08.2018, 12 Sonda Vallavalitsus määrus 2 10.08.2018 - kehtetu
Valimiskomisjoni asukoha määramine RT IV, 07.08.2018, 11 Kiviõli Linnavalitsus määrus 1 10.08.2018 - kehtetu
Kiviõli linna lasteaed Kannike pedagoogide palga alammäärade kehtestamine RT IV, 07.08.2018, 10 Kiviõli Linnavalitsus määrus 4 10.08.2018 - kehtetu
Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine RT IV, 07.08.2018, 9 Roosna-Alliku Vallavalitsus määrus 2 10.08.2018 - kehtetu
Projektide läbivaatamise komisjoni töökord RT IV, 07.08.2018, 8 Paide Linnavalitsus määrus 1 10.08.2018 - kehtetu
Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on väärteomenetluses Paide Linnavalitsuse nimel osalemise õigus RT IV, 07.08.2018, 7 Paide Linnavalitsus määrus 1 10.08.2018 - kehtetu
Koolilõuna maksumus ja lapsevanema poolt tasutava osa suurus RT IV, 07.08.2018, 6 Paide Linnavalitsus määrus 11 10.08.2018 - kehtetu
Määruste kehtetuks tunnistamine RT IV, 07.08.2018, 5 Lüganuse Vallavalitsus määrus 6
Rõuge Avatud Noortekeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine RT IV, 07.08.2018, 4 Rõuge Vallavolikogu määrus 24 01.09.2018 - …
Maardu linna hankekord RT IV, 07.08.2018, 3 Maardu Linnavalitsus määrus 5 10.08.2018 - …
Määruste kehtetuks tunnistamine RT IV, 07.08.2018, 2 Paide Linnavalitsus määrus 8
Rõuge Noorsootöö Keskuse põhimäärus RT IV, 07.08.2018, 1 Rõuge Vallavolikogu määrus 23 01.09.2018 - …
Riikliku autasu andmine RT III, 07.08.2018, 12 Vabariigi President otsus 300
Ajutise sõjaväelise auastme andmine RT III, 07.08.2018, 11 Vabariigi President käskkiri 59
2018. aasta riigieelarve täiendav liigendamine RT III, 07.08.2018, 10 Vabariigi Valitsus korraldus 387 02.08.2018 - 31.10.2018
Nõusoleku andmine riigi omandis oleva hoonestatud maa hoonestusõigusega koormamiseks RT III, 07.08.2018, 9 Vabariigi Valitsus korraldus 242 02.08.2018 - …
Kaitseministeeriumi kantsleri ametikohale nimetamine RT III, 07.08.2018, 8 Vabariigi Valitsus korraldus 167 02.08.2018 - …
Kaitseministeeriumi kantsleri ametikohalt vabastamine RT III, 07.08.2018, 7 Vabariigi Valitsus korraldus 166 02.08.2018 - …

Kokku: 40| Näitan: 1- 20|Näita kõiki