Kronoloogia

Kõik osad, 07.11.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Simuna Kooli koolivaheaegade kehtestamine RT IV, 07.11.2017, 10 Väike-Maarja Vallavalitsus määrus 6 10.11.2017 - 31.08.2018
Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord RT IV, 07.11.2017, 9 Räpina Vallavolikogu määrus 7 10.11.2017 - kehtetu
Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu määramine RT IV, 07.11.2017, 8 Meeksi Vallavolikogu määrus 4 07.11.2017 - kehtetu
Kohanime määramine RT IV, 07.11.2017, 7 Jõelähtme Vallavalitsus määrus 2 10.11.2017 - kehtetu
Kohanime määramine RT IV, 07.11.2017, 6 Jõelähtme Vallavalitsus määrus 15 10.11.2017 - kehtetu
Kohanime määramine RT IV, 07.11.2017, 5 Jõelähtme Vallavalitsus määrus 4 10.11.2017 - kehtetu
Jõelähtme Vallavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine RT IV, 07.11.2017, 4 Jõelähtme Vallavalitsus määrus 17
Volikogu esimehele ja liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord RT IV, 07.11.2017, 3 Veriora Vallavolikogu määrus 16 10.11.2017 - kehtetu
Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord RT IV, 07.11.2017, 2 Räpina Vallavolikogu määrus 10 10.11.2017 - …
Albu Raamatukogu põhimäärus RT IV, 07.11.2017, 1 Albu Vallavolikogu määrus 13 01.01.2018 - …
Euroopa Parlamendi asendusliikme asumine Euroopa Parlamendi liikmeks RT III, 07.11.2017, 13 Vabariigi Valimiskomisjon otsus 48
Piira veterinaarravila administratiivhoone kultuurimälestiseks tunnistamine RT III, 07.11.2017, 12 Kultuuriminister käskkiri 228
Maavanemate teenistusest vabastamine RT III, 07.11.2017, 11 Vabariigi Valitsus korraldus 260 02.11.2017 - 08.11.2017
Ametnikueetika nõukogu koosseisu kinnitamine RT III, 07.11.2017, 10 Vabariigi Valitsus korraldus 201 02.11.2017 - 18.04.2018
Maavanemate teenistusest vabastamine kohaliku omavalitsuse volikogu liikmeks valimise tõttu ja Vabariigi Valitsuse 21. septembri 2017. a korralduse nr 260 „Maavanemate teenistusest vabastamine“ muutmine RT III, 07.11.2017, 9 Vabariigi Valitsus korraldus 316
Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine, vara omandamine ja riigivara valitseja määramine ning aktsiakapitali suurendamine ja vara üleandmine RT III, 07.11.2017, 8 Vabariigi Valitsus korraldus 315 02.11.2017 - …
Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2016. a korralduse nr 201 „Ametnikueetika nõukogu koosseisu kinnitamine“ muutmine RT III, 07.11.2017, 7 Vabariigi Valitsus korraldus 314
Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt 2017. aasta riigieelarvesse kantava summa kinnitamine RT III, 07.11.2017, 6 Vabariigi Valitsus korraldus 313 01.12.2017 - …
Nõusolek riigivara otsustuskorras alla hariliku väärtuse võõrandamiseks RT III, 07.11.2017, 5 Vabariigi Valitsus korraldus 312 02.11.2017 - …
Nõusolek riigivara otsustuskorras alla hariliku väärtuse võõrandamiseks RT III, 07.11.2017, 4 Vabariigi Valitsus korraldus 311 02.11.2017 - …

Kokku: 39| Näitan: 1- 20|Näita kõiki