Kronoloogia

Kõik osad, 08.02.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Häädemeeste Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, liikmetele ja alatiste komisjonide esimeestele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord RT IV, 08.02.2018, 53 Häädemeeste Vallavolikogu määrus 2 11.02.2018 - …
Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused RT IV, 08.02.2018, 52 Häädemeeste Vallavolikogu määrus 3 11.02.2018 - 12.04.2018
Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine RT IV, 08.02.2018, 51 Häädemeeste Vallavolikogu määrus 4 11.02.2018 - kehtetu
Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine RT IV, 08.02.2018, 50 Tahkuranna Vallavolikogu määrus 10 11.02.2018 - kehtetu
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord RT IV, 08.02.2018, 49 Paikuse Vallavolikogu määrus 6 11.02.2018 - 31.05.2018
Maamaksumäärade kehtestamine RT IV, 08.02.2018, 48 Häädemeeste Vallavolikogu määrus 10 11.02.2018 - kehtetu
2017. aasta maamaksumäära kehtestamine ning täiendava maamaksuvabastuse andmise korra kehtestamine RT IV, 08.02.2018, 47 Tahkuranna Vallavolikogu määrus 17 11.02.2018 - kehtetu
Sotsiaaltoetuste kord RT IV, 08.02.2018, 46 Pärnu Linnavolikogu määrus 21 11.02.2018 - 31.12.2018
Luunja Vallavalitsuse palgajuhend RT IV, 08.02.2018, 45 Luunja Vallavolikogu määrus 34 11.02.2018 - kehtetu
Maamaksumäära kehtestamine RT IV, 08.02.2018, 44 Surju Vallavolikogu määrus 18 11.02.2018 - kehtetu
Sauga valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused RT IV, 08.02.2018, 43 Sauga Vallavolikogu määrus 7 11.02.2018 - kehtetu
Maamaksust vabastamine RT IV, 08.02.2018, 42 Järvakandi Vallavolikogu määrus 18 11.02.2018 - kehtetu
Maamaksust vabastamise kord RT IV, 08.02.2018, 41 Kehtna Vallavolikogu määrus 67 11.02.2018 - kehtetu
Lasteaia õpetajate palga alammäära läbirääkimiskomisjoni moodustamine ja komisjoni töökord RT IV, 08.02.2018, 40 Audru Vallavolikogu määrus 9 11.02.2018 - kehtetu
Pedagoogide töö tasustamise alused RT IV, 08.02.2018, 39 Paikuse Vallavolikogu määrus 3 11.02.2018 - 14.10.2018
Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend RT IV, 08.02.2018, 38 Pärnu Linnavolikogu määrus 35 11.02.2018 - 14.10.2018
Luunja Vallavalitsuse palgajuhend RT IV, 08.02.2018, 37 Luunja Vallavolikogu määrus 5 11.02.2018 - …
Audru Lasteaia põhimäärus RT IV, 08.02.2018, 36 Audru Vallavolikogu määrus 21 11.02.2018 - kehtetu
Valjala valla ametiautode kasutamise kord RT IV, 08.02.2018, 35 Valjala Vallavalitsus määrus 2 11.02.2018 - kehtetu
Pöide valla ametiautode kasutamise kord RT IV, 08.02.2018, 34 Pöide Vallavalitsus määrus 1 11.02.2018 - kehtetu

Kokku: 53| Näitan: 1- 20|Näita kõiki