Kronoloogia

Kõik osad, 08.09.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Võnnu valla 2017.a. I lisaeelarve vastuvõtmine RT IV, 08.09.2017, 24 Võnnu Vallavolikogu määrus 10 11.09.2017 - 31.12.2017
Meremäe valla 2017. aasta II lisaeelarve RT IV, 08.09.2017, 23 Meremäe Vallavolikogu määrus 7 11.09.2017 - 31.12.2017
Sillamäe linna 2017. aasta III lisaeelarve RT IV, 08.09.2017, 22 Sillamäe Linnavolikogu määrus 80 11.09.2017 - 31.12.2017
Noorsootöö seaduses sätestatud volituste delegeerimine RT IV, 08.09.2017, 21 Laheda Vallavolikogu määrus 8 11.09.2017 - 31.12.2017
Laheda valla 2017.a I lisa-eelarve RT IV, 08.09.2017, 20 Laheda Vallavolikogu määrus 5 11.09.2017 - 31.12.2017
Valimisjaoskondade moodustamine RT IV, 08.09.2017, 19 Ridala Vallavalitsus määrus 1 11.09.2017 - …
Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetuse maksmise kord Rae vallas RT IV, 08.09.2017, 18 Rae Vallavalitsus määrus 9 11.09.2017 - …
Kohtla-Järve Linnavolikogu 21. juuni 2017. a määruse nr 147 „Määruse kehtetuks tunnistamine“ tühistamine RT IV, 08.09.2017, 17 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 155
Kohtla-Järve linna 2017. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine RT IV, 08.09.2017, 16 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 153 11.09.2017 - 31.12.2017
Ridala Vallavalitsuse 2. juuni 2017. a määruse nr 1 "Valimisjaoskondade moodustamine" muutmine RT IV, 08.09.2017, 15 Ridala Vallavalitsus määrus 2
Kohtla-Järve linna huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks 2017-2018 vastuvõtmine RT IV, 08.09.2017, 14 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 156 11.09.2017 - 31.12.2018
Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord RT IV, 08.09.2017, 13 Sõmeru Vallavolikogu määrus 20 11.09.2017 - kehtetu
Puhja piirkonnakogu statuudi kinnitamine RT IV, 08.09.2017, 12 Puhja Vallavolikogu määrus 11 11.09.2017 - …
Puhja valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri AS Emajõe Veevärk tegevuspiirkonnas RT IV, 08.09.2017, 11 Puhja Vallavolikogu määrus 9 11.09.2017 - …
Puhja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri AS Emajõe Veevärk tegevuspiirkonnas RT IV, 08.09.2017, 10 Puhja Vallavolikogu määrus 8 11.09.2017 - …
Valimisjaoskondade moodustamine RT IV, 08.09.2017, 9 Lääne-Nigula Vallavalitsus määrus 4 11.09.2017 - …
Tabivere Põhikooli arengukava kinnitamine aastateks 2014-2017 RT IV, 08.09.2017, 8 Tabivere Vallavolikogu määrus 21 11.09.2017 - kehtetu
Palamuse valla arengukava 2016 – 2026 kinnitamine RT IV, 08.09.2017, 7 Palamuse Vallavolikogu määrus 32 11.09.2017 - 31.12.2026
Räpina valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord RT IV, 08.09.2017, 6 Räpina Vallavolikogu määrus 5 01.10.2017 - …
Lääne-Nigula Vallavalitsuse 14.06.2017 määruse nr 4 „Valimisjaoskondade moodustamine“ muutmine RT IV, 08.09.2017, 5 Lääne-Nigula Vallavalitsus määrus 7

Kokku: 32| Näitan: 1- 20|Näita kõiki