Kronoloogia

Kõik osad, 09.01.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kord RT IV, 09.01.2018, 44 Noarootsi Vallavolikogu määrus 7 12.01.2018 - kehtetu
Jõgeva Valla Noortekeskuse põhimäärus RT IV, 09.01.2018, 43 Jõgeva Vallavolikogu määrus 8 01.02.2018 - …
Ala küla, Linna küla ja Helme aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2017-2027 vastuvõtmine RT IV, 09.01.2018, 42 Tõrva Vallavolikogu määrus 32 12.01.2018 - 31.12.2027
Friedebert Tuglase nim Ahja Kooli töötajate koosseis ja ametikohtade suurus RT IV, 09.01.2018, 41 Ahja Vallavalitsus määrus 6 12.01.2018 - kehtetu
Sõmerpalu Vallavalitsuse palgajuhendi kinnitamine RT IV, 09.01.2018, 40 Sõmerpalu Vallavolikogu määrus 7 01.01.2018 - kehtetu
Volikogu töös osalemise eest tasu ning hüvitise maksmise kord RT IV, 09.01.2018, 39 Sõmerpalu Vallavolikogu määrus 11 12.12.2017 - kehtetu
Sõmerpalu valla eelarvest toetuste maksmise kord RT IV, 09.01.2018, 38 Sõmerpalu Vallavolikogu määrus 4 01.01.2018 - …
Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel RT IV, 09.01.2018, 37 Sõmerpalu Vallavolikogu määrus 9 01.01.2018 - kehtetu
Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine RT IV, 09.01.2018, 36 Lasva Vallavolikogu määrus 7 01.01.2018 - kehtetu
Sotsiaaltoetuste suuruste ja sotsiaalteenuste hindade kehtestamine RT IV, 09.01.2018, 35 Hiiu Vallavalitsus määrus 8 12.01.2018 - 31.12.2018
Lääne-Nigula vallavolikogu, osavallakogude, kogukonnakogude ning vallavalitsuse töös osalemise eest tasu määramise ja maksmise kord RT IV, 09.01.2018, 34 Lääne-Nigula Vallavolikogu määrus 3 12.01.2018 - …
Ridala Põhikooli põhimääruse kinnitamine RT IV, 09.01.2018, 33 Ridala Vallavolikogu määrus 52 12.01.2018 - kehtetu
Uuemõisa Lasteaed-Algkooli põhimäärus RT IV, 09.01.2018, 32 Ridala Vallavolikogu määrus 22 12.01.2018 - kehtetu
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord RT IV, 09.01.2018, 31 Põlva Vallavalitsus määrus 1 12.01.2018 - kehtetu
Tarvastu Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend RT IV, 09.01.2018, 30 Tarvastu Vallavolikogu määrus 11 12.01.2018 - kehtetu
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord RT IV, 09.01.2018, 29 Põlva Vallavalitsus määrus 2 12.01.2018 - …
Ahja Vallavalitsuse 26. oktoobri 2017. a määruse nr 6 „Friedebert Tuglase nim Ahja Kooli töötajate koosseis ja ametikohtade suurus“ kehtetuks tunnistamine RT IV, 09.01.2018, 28 Põlva Vallavalitsus määrus 1
Matusetoetuse suuruse kehtestamise RT IV, 09.01.2018, 27 Hiiumaa Vallavalitsus määrus 1 12.01.2018 - …
Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise kord RT IV, 09.01.2018, 26 Paide Linnavalitsus määrus 8 12.01.2018 - kehtetu
Paide Ühisgümnaasiumi arengukava aastateks 2015-2017, visioon aastani 2020 RT IV, 09.01.2018, 25 Paide Linnavolikogu määrus 10 12.01.2018 - …

Kokku: 62| Näitan: 1- 20|Näita kõiki