Kronoloogia

Kõik osad, 09.11.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Volikogu liikmetele, volikogu komisjonide liikmetele ning protokollijatele tasu ja hüvituse maksmise kord RT IV, 09.11.2017, 18 Valgjärve Vallavolikogu määrus 3 12.11.2017 - kehtetu
Vallavolikogu ja volikogu komisjoni liikmetele tasu ning hüvitiste maksmise kord RT IV, 09.11.2017, 17 Kanepi Vallavolikogu määrus 3 12.11.2017 - kehtetu
Tartu Aleksander Puškini Kooli arengukava aastateks 2018-2022 RT IV, 09.11.2017, 16 Tartu Linnavalitsus määrus 19 12.11.2017 - 31.12.2022
Vallavolikogu hüvitiste ja tasude määramine ning maksmise kord RT IV, 09.11.2017, 15 Kanepi Vallavolikogu määrus 16 12.11.2017 - …
Võru Vallavolikogu 14.12.2016 otsuse nr 196 „Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru valla ühinemislepingu kinnitamine“ muutmine RT IV, 09.11.2017, 14 Võru Vallavolikogu otsus 239
Lääne-Saare Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine RT IV, 09.11.2017, 13 Lääne-Saare Vallavalitsus määrus 1 12.11.2017 - …
Kaiu Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri RT IV, 09.11.2017, 12 Kaiu Vallavalitsus määrus 3 12.11.2017 - 14.06.2018
Lääne-Saare Vallavalitsuse 05.01.2017 määruse nr 2-2/17/1 „Lääne-Saare Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine“ muutmine RT IV, 09.11.2017, 11 Lääne-Saare Vallavalitsus määrus 12
Väike-Maarja Hooldekodu kohatasu kehtestamine RT IV, 09.11.2017, 10 Väike-Maarja Vallavalitsus määrus 1 12.11.2017 - kehtetu
Rapla valla hankekord RT IV, 09.11.2017, 9 Rapla Vallavalitsus määrus 13 12.11.2017 - …
Riigihangete läbiviimise kord RT IV, 09.11.2017, 8 Pöide Vallavalitsus määrus 2 12.11.2017 - kehtetu
Pöide valla kantselei asjaajamiskorra kinnitamine RT IV, 09.11.2017, 7 Pöide Vallavalitsus määrus 6 01.01.2018 - kehtetu
Isikliku sõiduauto töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord RT IV, 09.11.2017, 6 Pöide Vallavalitsus määrus 4 01.01.2018 - kehtetu
Pöide Vallavalitsuse 12.01.2016.a määruse nr 2 „Riigihangete läbiviimise kord“ kehtetuks tunnistamine RT IV, 09.11.2017, 5 Pöide Vallavalitsus määrus 9
Pöide Vallavalitsuse 16.04.2012.a määruse nr 4 „Isikliku sõiduauto töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord“ kehtetuks tunnistamine RT IV, 09.11.2017, 4 Pöide Vallavalitsus määrus 8
Pöide Vallavalitsuse 11.03.2002.a määruse nr 6 „Pöide valla kantselei asjaajamiskorra kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine RT IV, 09.11.2017, 3 Pöide Vallavalitsus määrus 7
Väike-Maarja Hooldekodu kohatasu kehtestamine RT IV, 09.11.2017, 2 Väike-Maarja Vallavalitsus määrus 7 12.11.2017 - …
Kaiu Vallavalitsuse 26.04.2011. a määruse nr 3 „Kaiu Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri“ muutmine RT IV, 09.11.2017, 1 Kaiu Vallavalitsus määrus 1
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks RT III, 09.11.2017, 1 Riigikogu Juhatus otsus 147
Kalalaevade alajaotustesse rühmitamise kriteeriumid, segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded ja kalalaevade segmenti lisamise võimalus RT I, 09.11.2017, 4 Vabariigi Valitsus määrus 117 01.12.2017 - kehtetu

Kokku: 23| Näitan: 1- 20|Näita kõiki