Kronoloogia

Kõik osad, 10.03.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Rapla valla 2017. a eelarve alaeelarvete kinnitamine RT IV, 10.03.2017, 12 Rapla Vallavalitsus määrus 4 13.03.2017 - 31.12.2017
Võru linna 2017. aasta lisaeelarve RT IV, 10.03.2017, 11 Võru Linnavolikogu määrus 3 13.03.2017 - 31.12.2017
Palamuse valla põhimäärus RT IV, 10.03.2017, 10 Palamuse Vallavolikogu määrus 9 13.03.2017 - 31.12.2017
Emmaste Põhikooli õpetajate töötasustamise aluste kehtestamine RT IV, 10.03.2017, 9 Emmaste Vallavolikogu määrus 48 13.03.2017 - kehtetu
Emmaste Vallavalitsuse (ametiasutusena) palgajuhend RT IV, 10.03.2017, 8 Emmaste Vallavolikogu määrus 69 13.03.2017 - kehtetu
Mõniste Vallavalitsuse palgajuhend RT IV, 10.03.2017, 7 Mõniste Vallavolikogu määrus 7 13.03.2017 - 31.12.2017
Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu või hüvituse suurus ning maksmise kord RT IV, 10.03.2017, 6 Mõniste Vallavolikogu määrus 1 13.03.2017 - 27.04.2018
Emmaste Põhikooli õpetajate töötasustamise aluste kehtestamine RT IV, 10.03.2017, 5 Emmaste Vallavolikogu määrus 58 13.03.2017 - 31.08.2018
Palamuse Vallavolikogu 29.05.2014 määruse nr 9 „Palamuse valla põhimäärus“ muutmine RT IV, 10.03.2017, 4 Palamuse Vallavolikogu määrus 74
Emmaste Vallavalitsuse (ametiasutusena) palgajuhend RT IV, 10.03.2017, 3 Emmaste Vallavolikogu määrus 57 13.03.2017 - 31.12.2017
Mõniste Vallavalitsuse palgajuhendi muutmine RT IV, 10.03.2017, 2 Mõniste Vallavolikogu määrus 3
Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu või hüvituse suuruse ning maksmise korra muutmine RT IV, 10.03.2017, 1 Mõniste Vallavolikogu määrus 2
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks RT III, 10.03.2017, 3 Vabariigi Valitsus korraldus 73 09.03.2017 - …
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks RT III, 10.03.2017, 2 Vabariigi Valitsus korraldus 72 09.03.2017 - …
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks RT III, 10.03.2017, 1 Vabariigi Valitsus korraldus 70 09.03.2017 - …
Keskvalitsuse ostetavate toodete, teenuste ja hoonete energiatõhususe nõuded RT I, 10.03.2017, 16 Vabariigi Valitsus määrus 63 13.03.2017 - …
Riikliku pensioni 2017. aasta indeksi väärtuse kinnitamine RT I, 10.03.2017, 15 Vabariigi Valitsus määrus 62 13.03.2017 - 31.12.2017
Sotsiaalkaitse infosüsteemi kantud 2016. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse kinnitamine RT I, 10.03.2017, 14 Vabariigi Valitsus määrus 61 13.03.2017 - …
Käitise tõhusaks soojus- ja elektrienergia koostootmisjaamaks muutmise kulude ja tulude analüüsi miinimumnõuded RT I, 10.03.2017, 13 Majandus- ja taristuminister määrus 13 13.03.2017 - …
Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine RT I, 10.03.2017, 12 Regionaalminister määrus 9 13.03.2017 - 03.06.2017

Kokku: 31| Näitan: 1- 20|Näita kõiki