Kronoloogia

Kõik osad, 10.05.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kuressaare linna, Kihelkonna valla, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Pöide valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemiskokkuleppe kinnitamine ning Leisi Vallavolikogu 30.11.2016 otsusega nr 53 kinnitatud Kuressaare linna, Kihelkonna valla, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemislepingu muutmine RT IV, 10.05.2017, 28 Leisi Vallavolikogu otsus 18
Lihula Kultuurikeskuse arengukava kinnitamine RT IV, 10.05.2017, 27 Lihula Vallavolikogu määrus 4 13.05.2017 - 31.12.2021
Lihula Muusika- ja Kunstikooli arengukava kinnitamine RT IV, 10.05.2017, 26 Lihula Vallavolikogu määrus 5 13.05.2017 - 31.12.2019
Hoolekandeasutusse paigutamise kord RT IV, 10.05.2017, 25 Tõstamaa Vallavolikogu määrus 42 13.05.2017 - …
Otepää valla 2017. aasta lisaeelarve RT IV, 10.05.2017, 24 Otepää Vallavolikogu määrus 4 13.05.2017 - 31.12.2017
Vohnja Lasteaed-Algkooli arengukava 2017-2025 kinnitamine RT IV, 10.05.2017, 23 Kadrina Vallavolikogu määrus 83 13.05.2017 - 31.12.2025
Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamise kord RT IV, 10.05.2017, 22 Põltsamaa Linnavolikogu määrus 27 01.07.2017 - kehtetu
Riigi poolt rahastatava raske või sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord Luunja vallas RT IV, 10.05.2017, 21 Luunja Vallavolikogu määrus 16 13.05.2017 - kehtetu
Turba Lasteaia põhimäärus RT IV, 10.05.2017, 20 Nissi Vallavolikogu määrus 8 24.10.2017 - 31.12.2017
Turba Lasteaia arengukava kinnitamine RT IV, 10.05.2017, 19 Nissi Vallavolikogu määrus 7 24.10.2017 - 31.12.2022
Kadrina valla 2017. aasta lisaeelarve vastuvõtmine RT IV, 10.05.2017, 18 Kadrina Vallavolikogu määrus 86 13.05.2017 - 31.12.2017
Riisipere Lasteaia arengukava ja tegevuskava kinnitamine 2015/2016–2018/2019. õppeaastateks RT IV, 10.05.2017, 17 Nissi Vallavolikogu määrus 3 24.10.2017 - 31.08.2019
Riisipere Lasteaia põhimäärus RT IV, 10.05.2017, 16 Nissi Vallavolikogu määrus 16 24.10.2017 - 31.12.2017
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri RT IV, 10.05.2017, 15 Salme Vallavolikogu määrus 4 13.05.2017 - …
Orissaare valla, Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Pihtla valla, Pöide valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemiskokkuleppe kinnitamine ning Orissaare Vallavolikogu 24.11.2016. a otsusega nr 133 kinnitatud Orissaare valla, Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemislepingu muutmine RT IV, 10.05.2017, 14 Orissaare Vallavolikogu otsus 156
Kuressaare linna, Kihelkonna valla, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Pöide valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemiskokkuleppe kinnitamine ning Pihtla Vallavolikogu 24.11.2016.a. otsusega nr 64 kinnitatud Kuressaare linna, Kihelkonna valla, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemislepingu muutmine RT IV, 10.05.2017, 13 Pihtla Vallavolikogu otsus 33
Nissi Kultuurikeskuse põhimäärus RT IV, 10.05.2017, 12 Nissi Vallavolikogu määrus 10 24.10.2017 - …
Nissi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2025 kinnitamine RT IV, 10.05.2017, 11 Nissi Vallavolikogu määrus 8 24.10.2017 - 09.09.2018
Turba Kooli põhimäärus RT IV, 10.05.2017, 10 Nissi Vallavolikogu määrus 3 24.10.2017 - 31.08.2018
Nissi Põhikooli põhimäärus RT IV, 10.05.2017, 9 Nissi Vallavolikogu määrus 24 24.10.2017 - …

Kokku: 33| Näitan: 1- 20|Näita kõiki