Kronoloogia

Kõik osad, 10.10.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kohanime ja aadresside määramine RT IV, 10.10.2017, 34 Tähtvere Vallavalitsus määrus 6 10.10.2017 - kehtetu
Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise kord RT IV, 10.10.2017, 33 Tallinna Linnavolikogu määrus 7 01.01.2018 - kehtetu
Misso valla 2017. aasta 2. lisaeelarve RT IV, 10.10.2017, 32 Misso Vallavolikogu määrus 6 13.10.2017 - 31.12.2017
Korteriühistutele rõdude ja varikatuste ehitustehnilise ekspertiisi toetuse andmise kord RT IV, 10.10.2017, 31 Tallinna Linnavolikogu määrus 20 01.01.2018 - 18.02.2018
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord RT IV, 10.10.2017, 30 Pöide Vallavalitsus määrus 5 01.01.2018 - 18.03.2018
Tallinna jäätmekava 2017-2021 RT IV, 10.10.2017, 29 Tallinna Linnavolikogu määrus 21 13.10.2017 - 31.12.2021
Ühinemislepingu kooskõlla viimine seadusega RT IV, 10.10.2017, 28 Kullamaa Vallavolikogu otsus 32
Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Tapa vallas RT IV, 10.10.2017, 27 Tapa Vallavolikogu määrus 111 01.01.2018 - 30.06.2018
Mõisaküla linna 2017. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine RT IV, 10.10.2017, 26 Mõisaküla Linnavolikogu määrus 15 13.10.2017 - 31.12.2017
Valjala Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste õppekulu suuruse kehtestamine RT IV, 10.10.2017, 25 Valjala Vallavolikogu määrus 16 01.01.2018 - 31.12.2018
Meeksi valla 2017. aasta II lisaeelarve RT IV, 10.10.2017, 24 Meeksi Vallavolikogu määrus 6 13.10.2017 - 31.12.2017
Kuusalu valla arengukava 2013-2032 ja Kuusalu valla eelarvestrateegia 2018-2021 kinnitamine RT IV, 10.10.2017, 23 Kuusalu Vallavolikogu määrus 9 13.10.2017 - 13.09.2018
Valjala Päevakeskuse põhimäärus RT IV, 10.10.2017, 22 Valjala Vallavolikogu määrus 15 13.10.2017 - 31.12.2018
Laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja -spordiklubides RT IV, 10.10.2017, 21 Valjala Vallavolikogu määrus 13 01.01.2018 - 14.09.2018
Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine RT IV, 10.10.2017, 20 Valjala Vallavolikogu määrus 11 01.01.2018 - …
Õpilaste sõidu haridusasutusse ja tagasi korraldamise ning sõidukulu hüvitamise kord RT IV, 10.10.2017, 19 Valjala Vallavolikogu määrus 12 01.01.2018 - …
Mustvee Spordihoone kasutamise tasumäärad RT IV, 10.10.2017, 18 Mustvee Linnavalitsus määrus 2 13.10.2017 - kehtetu
Mustvee Linnavalitsuse hallatavate asutuste palgamäärade kinnitamine RT IV, 10.10.2017, 17 Mustvee Linnavalitsus määrus 2 13.10.2017 - …
Üldhariduskoolide õpilaste sõidukulude kompenseerimise kord Kuusalu vallas RT IV, 10.10.2017, 16 Kuusalu Vallavolikogu määrus 11 13.10.2017 - kehtetu
Valjala valla 2017. aasta esimene lisaeelarve RT IV, 10.10.2017, 15 Valjala Vallavolikogu määrus 10 13.10.2017 - 31.12.2017

Kokku: 56| Näitan: 1- 20|Näita kõiki