Kronoloogia

Kõik osad, 10.11.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Palamuse Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgajuhend RT IV, 10.11.2017, 2 Palamuse Vallavalitsus määrus 2 13.11.2017 - 09.04.2018
Palamuse Vallavalitsuse 25.02.2015 määruse nr 2 “Palamuse Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgajuhend“ muutmine RT IV, 10.11.2017, 1 Palamuse Vallavalitsus määrus 6
Maavanemate teenistusest vabastamine RT III, 10.11.2017, 11 Vabariigi Valitsus korraldus 260 09.11.2017 - 15.11.2017
Eesti keelenõukogu koosseisu kinnitamine RT III, 10.11.2017, 10 Vabariigi Valitsus korraldus 78 09.11.2017 - …
Maavanema teenistusest vabastamine vallavanemaks valimise tõttu ja Vabariigi Valitsuse 21. septembri 2017. a korralduse nr 260 „Maavanemate teenistusest vabastamine“ muutmine RT III, 10.11.2017, 9 Vabariigi Valitsus korraldus 327
Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine RT III, 10.11.2017, 8 Vabariigi Valitsus korraldus 326 09.11.2017 - …
Volitus aktsiaseltsi Eesti Kaardikeskus lõpetamiseks RT III, 10.11.2017, 7 Vabariigi Valitsus korraldus 325 08.11.2017 - …
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks RT III, 10.11.2017, 6 Vabariigi Valitsus korraldus 324 09.11.2017 - …
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks RT III, 10.11.2017, 5 Vabariigi Valitsus korraldus 323 09.11.2017 - …
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks RT III, 10.11.2017, 4 Vabariigi Valitsus korraldus 322 09.11.2017 - …
Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 2017. a korralduse nr 78 „Eesti keelenõukogu koosseisu kinnitamine“ muutmine RT III, 10.11.2017, 3 Vabariigi Valitsus korraldus 321
Eesti lipu heiskamine 28. novembril 2017. a RT III, 10.11.2017, 2 Vabariigi Valitsus korraldus 318 09.11.2017 - …
Põhiseaduskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RT III, 10.11.2017, 1 Riigikogu Juhatus otsus 152
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 1 põhiseaduspärasuse kontroll RT I, 10.11.2017, 20 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium otsus
Meetme tegevuse „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine” toetuse andmise tingimused avatud taotlemisel RT I, 10.11.2017, 19 Sotsiaalkaitseminister määrus 42 13.11.2017 - …
Väljaspool tööstusheite seaduse reguleerimisala olevatest põletusseadmetest väljutatavate saasteainete heite piirväärtused, saasteainete heite seirenõuded ja heite piirväärtuste järgimise kriteeriumid RT I, 10.11.2017, 18 Keskkonnaminister määrus 44 19.12.2017 - …
Maamajanduse Infokeskuse põhimäärus ja struktuur RT I, 10.11.2017, 17 Põllumajandusminister määrus 102 01.01.2018 - kehtetu
Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus RT I, 10.11.2017, 16 Põllumajandusminister määrus 1 01.01.2018 - kehtetu
Avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo sõidukilomeetri kõrgeima tariifi ja kõrgeima piletihinna kehtestamine raudteeliikluses korraldataval sõitjateveol RT I, 10.11.2017, 15 Majandus- ja taristuminister määrus 57 10.12.2017 - …
Tartu Maakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks riikliku pensionikindlustuse seaduse § 28 lg 2 p 12 koosmõjus § 24 lg-tega 7, 8 ja 9 RT I, 10.11.2017, 14 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium otsus

Kokku: 33| Näitan: 1- 20|Näita kõiki