Kronoloogia

Kõik osad, 11.01.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Lohusuu vallavara valitsemise kord RT IV, 11.01.2018, 56 Lohusuu Vallavolikogu määrus 6 14.01.2018 - kehtetu
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord RT IV, 11.01.2018, 55 Lohusuu Vallavolikogu määrus 12 14.01.2018 - kehtetu
Lohusuu valla põhimäärus RT IV, 11.01.2018, 54 Lohusuu Vallavolikogu määrus 14 14.01.2018 - kehtetu
Lastega peredele tugiisiku teenuse osutamise kord Lohusuu vallas RT IV, 11.01.2018, 53 Lohusuu Vallavolikogu määrus 13 14.01.2018 - kehtetu
Isiku toimetulekut soodustavate sotsiaalteenuste osutamise kord RT IV, 11.01.2018, 52 Lohusuu Vallavolikogu määrus 6 14.01.2018 - kehtetu
Väljaspool kodu osutatavale ööpäevaringsele üldhooldusteenusele suunamise ja hooldekodutoetuse maksmise kord RT IV, 11.01.2018, 51 Lohusuu Vallavolikogu määrus 14 14.01.2018 - kehtetu
Lohusuu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste kord RT IV, 11.01.2018, 50 Lohusuu Vallavolikogu määrus 10 14.01.2018 - kehtetu
Riigieelarvest rahastatava puuetega laste sotsiaaltoetuste ning -teenuste ja lapsehoiuteenuse vahendite ülejäägi kasutamise tingimuste ja korra kehtestamine RT IV, 11.01.2018, 49 Avinurme Vallavolikogu määrus 20 14.01.2018 - kehtetu
Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse ülesande delegeerimine Mustvee Vallavalitsusele RT IV, 11.01.2018, 48 Mustvee Vallavolikogu määrus 17 14.01.2018 - …
Eralasteaiale eraldatava toetuse suuruse kehtestamine 2018. aastaks RT IV, 11.01.2018, 47 Tartu Linnavalitsus määrus 2 14.01.2018 - 31.12.2018
Koduteenuste osutamise kord Lohusuu vallas RT IV, 11.01.2018, 46 Lohusuu Vallavolikogu määrus 16 14.01.2018 - kehtetu
Lapsehoiutoetuse suuruse kinnitamine 2018. aastaks RT IV, 11.01.2018, 45 Tartu Linnavalitsus määrus 1 14.01.2018 - 31.12.2018
Laste ja perede komisjoni põhimäärus RT IV, 11.01.2018, 44 Viljandi Linnavalitsus määrus 1 14.01.2018 - …
Puudega lapsele hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord RT IV, 11.01.2018, 43 Lohusuu Vallavolikogu määrus 3 14.01.2018 - kehtetu
Mustvee linna põhimäärus RT IV, 11.01.2018, 42 Mustvee Linnavolikogu määrus 11 14.01.2018 - kehtetu
Hoolekandeasutusse paigutamise ja hoolekandeasutuses hooldusteenuse eest tasumise kord RT IV, 11.01.2018, 41 Mustvee Linnavolikogu määrus 9 14.01.2018 - kehtetu
Koduteenuste osutamise tingimused ja kord RT IV, 11.01.2018, 40 Mustvee Linnavolikogu määrus 8 14.01.2018 - kehtetu
Lastekaitseseaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine RT IV, 11.01.2018, 39 Lohusuu Vallavolikogu määrus 5 14.01.2018 - kehtetu
Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamiseks ning arendamiseks määratud vahendite kasutamise kord RT IV, 11.01.2018, 38 Lohusuu Vallavolikogu määrus 13 14.01.2018 - kehtetu
Huvikoolides õppimise ja muu huvitegevuse toetamise kord RT IV, 11.01.2018, 37 Torma Vallavolikogu määrus 14 14.01.2018 - kehtetu

Kokku: 73| Näitan: 1- 20|Näita kõiki