Kronoloogia

Kõik osad, 11.03.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ettevõtlustoetuse andmise kord RT IV, 11.03.2017, 19 Põlva Vallavolikogu määrus 7 01.05.2017 - …
Iisaku valla 2017. aasta põhitegevuse kulueelarve majandusliku sisu järgi RT IV, 11.03.2017, 18 Iisaku Vallavalitsus määrus 1 14.03.2017 - 31.12.2017
Tarvastu valla 2017. aasta eelarve kinnitamine RT IV, 11.03.2017, 17 Tarvastu Vallavolikogu määrus 3 14.03.2017 - 31.12.2017
Koolieelsete lasteasutuste kuludes vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine RT IV, 11.03.2017, 16 Tarvastu Vallavolikogu määrus 4 14.03.2017 - 31.08.2018
Eluruumi üürile andmise kord RT IV, 11.03.2017, 15 Sõmerpalu Vallavolikogu määrus 12 14.03.2017 - 09.03.2018
Riigi tegevusvarudest eraldatud konservide jaotamise kord RT IV, 11.03.2017, 14 Antsla Vallavalitsus määrus 4 14.03.2017 - 25.05.2017
Sulbi liivakarjääri arengukava kinnitamine RT IV, 11.03.2017, 13 Sõmerpalu Vallavolikogu määrus 15 14.03.2017 - 31.12.2019
Valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine RT IV, 11.03.2017, 12 Sõmerpalu Vallavolikogu määrus 10 14.03.2017 - 27.09.2018
Sõmerpalu valla eelarvest toetuste maksmise kord RT IV, 11.03.2017, 11 Sõmerpalu Vallavolikogu määrus 4 14.03.2017 - 31.12.2017
Hoolekandeteenuste eest maksmise kord RT IV, 11.03.2017, 10 Sõmerpalu Vallavolikogu määrus 7 14.03.2017 - 09.03.2018
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale RT IV, 11.03.2017, 9 Sõmerpalu Vallavolikogu määrus 6 14.03.2017 - 12.02.2018
Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamiseks riigieelarvest eraldatud vahendite kasutamise kord RT IV, 11.03.2017, 8 Sõmerpalu Vallavolikogu määrus 1 14.03.2017 - …
Sõmerpalu valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine RT IV, 11.03.2017, 7 Sõmerpalu Vallavolikogu määrus 2 31.12.2016 - 31.12.2016
Koduteenuse hinna kehtestamine RT IV, 11.03.2017, 6 Haanja Vallavalitsus määrus 2 14.03.2017 - 21.07.2018
Sõmerpalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2014-2026 RT IV, 11.03.2017, 5 Sõmerpalu Vallavolikogu määrus 6 14.03.2017 - 31.12.2026
Hiiumaa Noorsootöö Keskuse teenuste hindade kehtestamine RT IV, 11.03.2017, 4 Hiiu Vallavalitsus määrus 5 14.03.2017 - kehtetu
Hiiu Vallavalitsuse 28.01.2015 määruse nr 5 „Hiiumaa Noorsootöö Keskuse teenuste hindade kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine RT IV, 11.03.2017, 3 Hiiu Vallavalitsus määrus 2
Valla arengukava muutmine RT IV, 11.03.2017, 2 Sõmerpalu Vallavolikogu määrus 18
Sõmerpalu vallavolikogu 19.06.2014 määruse nr 6 „Sõmerpalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2014-2026“ muutmine RT IV, 11.03.2017, 1 Sõmerpalu Vallavolikogu määrus 12
Kaitseväeteenistuskohustuslasele ja tegevväelasele teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuded RT I, 11.03.2017, 2 Vabariigi Valitsus määrus 45 14.03.2017 - 31.12.2017

Kokku: 21| Näitan: 1- 20|Näita kõiki