Kronoloogia

Kõik osad, 11.04.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kaiu valla 2017. aasta eelarve RT IV, 11.04.2017, 33 Kaiu Vallavolikogu määrus 3 01.01.2017 - 31.12.2017
Mikitamäe valla 2017. aasta I lisaeelarve RT IV, 11.04.2017, 32 Mikitamäe Vallavolikogu määrus 3 14.04.2017 - 31.12.2017
Töötasu, hüvituse ja tasu määramine RT IV, 11.04.2017, 31 Suure-Jaani Vallavolikogu määrus 24 14.04.2017 - kehtetu
Kohustuste delegeerimine RT IV, 11.04.2017, 30 Suure-Jaani Vallavolikogu määrus 46 14.04.2017 - kehtetu
Tääksi Põhikooli arengukava kinnitamine RT IV, 11.04.2017, 29 Suure-Jaani Vallavolikogu määrus 46 14.04.2017 - kehtetu
Kildu Põhikooli arengukava kinnitamine RT IV, 11.04.2017, 28 Suure-Jaani Vallavolikogu määrus 59 14.04.2017 - kehtetu
Suure-Jaani Gümnaasiumi arengukava kinnitamine RT IV, 11.04.2017, 27 Suure-Jaani Vallavolikogu määrus 75 14.04.2017 - kehtetu
Olustvere Põhikooli arengukava kinnitamine RT IV, 11.04.2017, 26 Suure-Jaani Vallavolikogu määrus 47 14.04.2017 - kehtetu
Alatskivi Lasteaia hoolekogu moodustamise kord ja töökord RT IV, 11.04.2017, 25 Alatskivi Vallavolikogu määrus 8 01.09.2017 - …
Olustvere lasteaia Piilu arengukava kinnitamine RT IV, 11.04.2017, 24 Suure-Jaani Vallavolikogu määrus 60 14.04.2017 - kehtetu
Kõidama lasteaia Traksik arengukava kinnitamine RT IV, 11.04.2017, 23 Suure-Jaani Vallavolikogu määrus 49 14.04.2017 - kehtetu
Alatskivi Lasteaia põhimäärus RT IV, 11.04.2017, 22 Alatskivi Vallavolikogu määrus 3 14.04.2017 - 21.06.2018
"Alatskivi Lasteaia põhimäärus“ muutmine RT IV, 11.04.2017, 21 Alatskivi Vallavolikogu määrus 7
Häädemeeste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 RT IV, 11.04.2017, 20 Häädemeeste Vallavolikogu määrus 4 14.04.2017 - 31.12.2027
Vastemõisa lasteaia Päevalill arengukava kinnitamine RT IV, 11.04.2017, 19 Suure-Jaani Vallavolikogu määrus 48 14.04.2017 - kehtetu
Sürgavere Lasteaed-Põhikooli arengukava kinnitamine RT IV, 11.04.2017, 18 Suure-Jaani Vallavolikogu määrus 53 14.04.2017 - kehtetu
Suure-Jaani lasteaia Sipsik arengukava kinnitamine RT IV, 11.04.2017, 17 Suure-Jaani Vallavolikogu määrus 61 14.04.2017 - kehtetu
Lastevanemate osalustasu kehtestamine RT IV, 11.04.2017, 16 Suure-Jaani Vallavalitsus määrus 19 14.04.2017 - kehtetu
Vastemõisa lasteaia lastevanemate toidukulu, õppekulu arvestamise ja maksmise kord RT IV, 11.04.2017, 15 Suure-Jaani Vallavalitsus määrus 22 14.04.2017 - kehtetu
Tänavakaubanduse kord RT IV, 11.04.2017, 14 Võru Linnavalitsus määrus 2 14.04.2017 - …

Kokku: 41| Näitan: 1- 20|Näita kõiki