Kronoloogia

Kõik osad, 11.05.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kuressaare linna, Kihelkonna valla, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Pöide valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemiskokkuleppe kinnitamine ning Lääne- Saare vallavolikogu 30.11.2016. a otsusega nr 1-3/16/74 kinnitatud Kuressaare linna, Kihelkonna valla, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemislepingu muutmine RT IV, 11.05.2017, 18 Lääne-Saare Vallavolikogu otsus 23
Kaiu Vallavolikogu 12.09.12.a määruse nr 4 „Kaiu valla arengukava“ muutmise algatamine RT IV, 11.05.2017, 17 Kaiu Vallavolikogu määrus 6
Kuressaare linna, Kihelkonna valla, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Pöide valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemiskokkuleppe kinnitamine ning Valjala Vallavolikogu 24.11.2016. a otsusega nr 33 kinnitatud Kuressaare linna, Kihelkonna valla, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salmevalla,Torgu valla ja Valjala valla ühinemislepingu muutmine RT IV, 11.05.2017, 16 Valjala Vallavolikogu otsus 13
Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamise kord RT IV, 11.05.2017, 15 Pajusi Vallavolikogu määrus 14 01.07.2017 - kehtetu
Volikogu liikmetele volikogu töö eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise kord RT IV, 11.05.2017, 14 Kaiu Vallavolikogu määrus 7 14.05.2017 - 02.02.2018
Kuressaare linna, Kihelkonna valla, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Pöide valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemiskokkuleppe kinnitamine ning Pihtla Vallavolikogu 24.11.2016.a. otsusega nr 64 kinnitatud Kuressaare linna, Kihelkonna valla, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemislepingu muutmine RT IV, 11.05.2017, 13 Torgu Vallavolikogu otsus 17
Kuressaare linna, Kihelkonna valla, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Pöide valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemiskokkuleppe kinnitamine ning Kuressaare Linnavolikogu 24.11.2016. a otsusega nr 42 kinnitatud Kuressaare linna, Kihelkonna valla, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemislepingu muutmine RT IV, 11.05.2017, 12 Kuressaare Linnavolikogu otsus 25
Saue Noortekeskuse põhimäärus RT IV, 11.05.2017, 11 Saue Linnavolikogu määrus 8 24.10.2017 - …
Saue Päevakeskuse põhimäärus RT IV, 11.05.2017, 10 Saue Linnavolikogu määrus 9 24.10.2017 - …
Saue Huvikeskuse põhimäärus RT IV, 11.05.2017, 9 Saue Linnavolikogu määrus 46 … - …
Saue Muusikakooli põhimäärus RT IV, 11.05.2017, 8 Saue Linnavolikogu määrus 50 24.10.2017 - …
Saue lasteaia Midrimaa põhimäärus RT IV, 11.05.2017, 7 Saue Linnavolikogu määrus 21 24.10.2017 - …
Saue Gümnaasiumi põhimäärus RT IV, 11.05.2017, 6 Saue Linnavolikogu määrus 26 24.10.2017 - …
Saue Linnavarahalduse põhimäärus RT IV, 11.05.2017, 5 Saue Linnavolikogu määrus 45 24.10.2017 - 09.04.2018
Saue Spordikeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine RT IV, 11.05.2017, 4 Saue Linnavolikogu määrus 59 24.10.2017 - …
Saue linna põhimäärus RT IV, 11.05.2017, 3 Saue Linnavolikogu määrus 50 24.10.2017 - kehtetu
Saue Linna Raamatukogu põhimäärus RT IV, 11.05.2017, 2 Saue Linnavolikogu määrus 64 24.10.2017 - …
Saue valla põhimäärus RT IV, 11.05.2017, 1 Saue Linnavolikogu määrus 66 24.10.2017 - 04.03.2018

Kokku: 18| Näitan: 1- 18|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane