Kronoloogia

Kõik osad, 11.07.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Vastseliina Vallavalitsuse palgajuhend RT IV, 11.07.2017, 7 Vastseliina Vallavolikogu määrus 7 14.07.2017 - 31.12.2017
Raasiku valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord RT IV, 11.07.2017, 6 Raasiku Vallavolikogu määrus 14 01.09.2017 - …
Raasiku Vallavolikogu 11. oktoobri 2016. a määruse nr 14 „Raasiku valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“ muutmine RT IV, 11.07.2017, 4 Raasiku Vallavolikogu määrus 10
Vastseliina Vallavolikogu 27.03.2013 määruse nr 7 „Vastseliina Vallavalitsuse palgajuhend“ muutmine RT IV, 11.07.2017, 2 Vastseliina Vallavolikogu määrus 3
Albu Vallavolikogu 23.03.2017 määruse nr 4 „Albu Põhikool-Lasteaia põhimäärus” muutmine RT IV, 11.07.2017, 1 Albu Vallavolikogu määrus 8
Teaduspoliitika komisjoni koosseisu kinnitamine RT III, 11.07.2017, 7 Vabariigi Valitsus korraldus 209 06.07.2017 - …
Valitsuskomisjoni moodustamine Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni rakendamise tegevuskavade elluviimiseks ja täitmise hindamiseks ning kodanikuühiskonna ja riigi koostöö arendamiseks RT III, 11.07.2017, 6 Vabariigi Valitsus korraldus 380 06.07.2017 - …
Vabariigi Valitsuse 16. augusti 2007. a korralduse nr 380 „Valitsuskomisjoni moodustamine Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni rakendamise tegevuskavade elluviimiseks ja täitmise hindamiseks ning kodanikuühiskonna ja riigi koostöö arendamiseks“ muutmine RT III, 11.07.2017, 5 Vabariigi Valitsus korraldus 202
Riigivara valitseja määramine RT III, 11.07.2017, 4 Vabariigi Valitsus korraldus 201 06.07.2017 - …
Nõusolek riigivara isikliku kasutusõigusega koormamiseks RT III, 11.07.2017, 3 Vabariigi Valitsus korraldus 200 06.07.2017 - …
Vabariigi Valitsuse 22. mai 2015. a korralduse nr 209 „Teaduspoliitika komisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine RT III, 11.07.2017, 2 Vabariigi Valitsus korraldus 199
Lõimumisvaldkonna arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ rakendusplaani aastateks 2017–2020 heakskiitmine RT III, 11.07.2017, 1 Vabariigi Valitsus korraldus 198 06.07.2017 - …
Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla osas haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja Misso valla territooriumiosa üleandmine RT I, 11.07.2017, 19 Vabariigi Valitsus määrus 125 12.07.2017 - 20.10.2017
Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded RT I, 11.07.2017, 18 Keskkonnaminister määrus 21 14.07.2017 - …
Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord RT I, 11.07.2017, 17 Põllumajandusminister määrus 2 14.07.2017 - kehtetu
Kaitseministeeriumi põhimäärus RT I, 11.07.2017, 16 Vabariigi Valitsus määrus 151 14.07.2017 - 31.12.2017
Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord RT I, 11.07.2017, 15 Maaeluminister määrus 36 14.07.2017 - kehtetu
Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 151 „Kaitseministeeriumi põhimäärus” muutmine RT I, 11.07.2017, 14 Vabariigi Valitsus määrus 124
Lõhkaja, lõhkemeistri ja pürotehniku tervisenõuded ning tervisekontrolli sagedus ja kord RT I, 11.07.2017, 13 Tervise- ja tööminister määrus 30 14.07.2017 - …
Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord RT I, 11.07.2017, 12 Maaeluminister määrus 52 14.07.2017 - …

Kokku: 31| Näitan: 1- 20|Näita kõiki