Kronoloogia

Kõik osad, 11.07.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Vaivara valla külavanema statuut RT IV, 11.07.2018, 75 Vaivara Vallavolikogu määrus 11 14.07.2018 - kehtetu
Alatskivi valla eluruumide üürile andmise ja kasutamise kord RT IV, 11.07.2018, 74 Alatskivi Vallavolikogu määrus 9 14.07.2018 - kehtetu
Eluruumide üürile andmise ja kasutamise kord RT IV, 11.07.2018, 73 Pala Vallavolikogu määrus 8 14.07.2018 - kehtetu
Sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord Vara vallas RT IV, 11.07.2018, 72 Vara Vallavolikogu määrus 11 14.07.2018 - kehtetu
Üldhooldusteenuse osutamise kord Vara vallas RT IV, 11.07.2018, 71 Vara Vallavolikogu määrus 4 14.07.2018 - kehtetu
Linna eelarvest üldhooldusteenuse rahastamise kord RT IV, 11.07.2018, 70 Kallaste Linnavolikogu määrus 22 14.07.2018 - kehtetu
Alatskivi valla eelarvest hoolekandeteenuse eest maksmise kord RT IV, 11.07.2018, 69 Alatskivi Vallavolikogu määrus 7 14.07.2018 - kehtetu
Türi Muusikakooli õppekulu osaliseks katmiseks õppetasu suuruse kinnitamine ning tasu maksmisest vabastamise alused ja kord RT IV, 11.07.2018, 68 Türi Vallavolikogu määrus 22 01.09.2018 - kehtetu
Türi Muusikakooli põhimäärus RT IV, 11.07.2018, 67 Türi Vallavolikogu määrus 10 01.09.2018 - kehtetu
Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord RT IV, 11.07.2018, 66 Alutaguse Vallavolikogu määrus 27 14.07.2018 - …
Väärteoasja menetluses kohtuvälise menetlejana osalemine RT IV, 11.07.2018, 65 Paldiski Linnavalitsus määrus 9 14.07.2018 - kehtetu
Alutaguse Vallavolikogu 25.01.2018. a määruse nr 27 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ muutmine RT IV, 11.07.2018, 64 Alutaguse Vallavolikogu määrus 62
Riiklikku järelevalvet teostavate ja väärteomenetluses kohtuvälise menetleja ametikohtade loetelu RT IV, 11.07.2018, 63 Lääne-Harju Vallavalitsus määrus 6 14.07.2018 - …
Üldhooldusteenuse osutamise ja rahastamise kord Peipsiääre vallas RT IV, 11.07.2018, 62 Peipsiääre Vallavolikogu määrus 31 14.07.2018 - …
Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord RT IV, 11.07.2018, 61 Peipsiääre Vallavolikogu määrus 30 14.07.2018 - …
Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas RT IV, 11.07.2018, 60 Alutaguse Vallavolikogu määrus 9 14.07.2018 - 05.01.2019
Vanema poolt kaetavate kulude katmise kord Alutaguse valla koolieelsetes lasteasutustes RT IV, 11.07.2018, 59 Alutaguse Vallavolikogu määrus 10 14.07.2018 - …
Järva-Jaani valla kriisikomisjoni põhimäärus RT IV, 11.07.2018, 58 Järva-Jaani Vallavalitsus määrus 7 14.07.2018 - kehtetu
Koeru valla kriisikomisjoni põhimäärus RT IV, 11.07.2018, 57 Koeru Vallavalitsus määrus 3 14.07.2018 - kehtetu
Mäetaguse Lasteaia Tõruke põhimääruse kinnitamine RT IV, 11.07.2018, 56 Mäetaguse Vallavolikogu määrus 60 14.07.2018 - kehtetu

Kokku: 75| Näitan: 1- 20|Näita kõiki