Kronoloogia

Kõik osad, 12.11.2019

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele suunamise tingimused ja kord RT IV, 12.11.2019, 6 Lääneranna Vallavalitsus määrus 8 15.11.2019 - …
Märjamaa valla asutuste infoturbe põhimõtted RT IV, 12.11.2019, 5 Märjamaa Vallavalitsus määrus 9 15.11.2019 - …
Suure-Jaani Noortekeskuse põhimäärus RT IV, 12.11.2019, 4 Põhja-Sakala Vallavolikogu määrus 79 01.01.2020 - …
Kohtla-Järve Järve Kooli arengukava aastateks 2019-2022 kinnitamine RT IV, 12.11.2019, 3 Kohtla-Järve Linnavalitsus määrus 12 15.11.2019 - 31.12.2022
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimehe ning Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmete tasu määramine RT IV, 12.11.2019, 2 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 4 01.01.2020 - …
Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. detsembri 2017. a määruse nr 4 „Kohtla-Järve Linnavolikogu esimehe ning Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmete tasu määramine“ muutmine RT IV, 12.11.2019, 1 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 60
Keskkonnakomisjoni ja õiguskomisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine RT III, 12.11.2019, 9 Riigikogu Juhatus otsus 110
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine RT III, 12.11.2019, 8 Riigikogu otsus 08.11.2019 - …
Ametisse astumise teadaanne RT III, 12.11.2019, 7 Riigisekretär teadaanne
Riigikogu otsuse ˮPõhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine RT III, 12.11.2019, 6 Riigikogu otsus
Nimetamiskomitee liikme määramise ettepaneku tegemise õigust omava erasektorit esindava organisatsiooni määramine RT III, 12.11.2019, 5 Vabariigi Valitsus korraldus 269 07.11.2019 - …
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks RT III, 12.11.2019, 4 Vabariigi Valitsus korraldus 264 07.11.2019 - …
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks RT III, 12.11.2019, 3 Vabariigi Valitsus korraldus 263 07.11.2019 - …
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks RT III, 12.11.2019, 2 Vabariigi Valitsus korraldus 262 07.11.2019 - …
Hariduslike erivajadustega õpilastele mõeldud põhikoolide õppehoonete aastate 2014–2020 investeeringute kava kinnitamine RT III, 12.11.2019, 1 Vabariigi Valitsus korraldus 261 07.11.2019 - …
TARGET2-Eesti reeglite kinnitamine RT I, 12.11.2019, 7 Eesti Panga President määrus 4 17.11.2019 - …
Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused RT I, 12.11.2019, 6 Keskkonnaminister määrus 61 15.11.2019 - …
Energiamajanduse korralduse seadus RT I, 12.11.2019, 5 Riigikogu seadus 22.11.2019 - …
Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seadus RT I, 12.11.2019, 4 Riigikogu seadus
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti põhimäärus RT I, 12.11.2019, 3 Majandus- ja taristuminister määrus 62 15.11.2019 - …

Kokku: 22| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json