Kronoloogia

Kõik osad, 12.12.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Elva valla korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded RT IV, 12.12.2018, 62 Elva Vallavolikogu määrus 63 15.12.2018 - …
Rannu aleviku kaugküttepiirkonna määramine RT IV, 12.12.2018, 61 Elva Vallavolikogu määrus 64 15.12.2018 - …
Elva valla 2019. aasta eelarve RT IV, 12.12.2018, 60 Elva Vallavolikogu määrus 61 01.01.2019 - 31.12.2019
Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse põhimäärus RT IV, 12.12.2018, 59 Saaremaa Vallavolikogu määrus 61 15.12.2018 - …
Vallavara valitsemise kord RT IV, 12.12.2018, 58 Häädemeeste Vallavolikogu määrus 14 15.12.2018 - …
Tihemetsa Huvi- ja Spordikeskuse põhimäärus RT IV, 12.12.2018, 57 Saarde Vallavolikogu määrus 37 01.01.2019 - …
Karksi-Nuia Lasteaia vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord RT IV, 12.12.2018, 56 Mulgi Vallavalitsus määrus 11 15.12.2018 - …
Abja Lasteaia vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord RT IV, 12.12.2018, 55 Mulgi Vallavalitsus määrus 10 15.12.2018 - …
Lapsevanema osalustasu kehtestamine Rakke lasteaias Leevike RT IV, 12.12.2018, 54 Rakke Vallavolikogu määrus 17 01.01.2019 - kehtetu
Väike-Maarja valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine RT IV, 12.12.2018, 53 Väike-Maarja Vallavolikogu määrus 1 01.01.2019 - kehtetu
Väike-Maarja valla koolieelsete lasteasutuste töötajate töötasu alammäära kehtestamine RT IV, 12.12.2018, 52 Väike-Maarja Vallavolikogu määrus 2 15.12.2018 - kehtetu
Raamatukogude tegevuse lõpetamine ja Rakke valla raamatukogu asutamine RT IV, 12.12.2018, 51 Rakke Vallavolikogu määrus 21 15.12.2018 - kehtetu
Väike-Maarja Noortekogu põhimäärus RT IV, 12.12.2018, 50 Väike-Maarja Vallavolikogu määrus 8 15.12.2018 - kehtetu
Häädemeeste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 RT IV, 12.12.2018, 49 Häädemeeste Vallavolikogu määrus 4 15.12.2018 - kehtetu
Tahkuranna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 kinnitamine RT IV, 12.12.2018, 48 Tahkuranna Vallavolikogu määrus 3 15.12.2018 - kehtetu
Paldiski Linnaraamatukogu põhimäärus RT IV, 12.12.2018, 47 Paldiski Linnavolikogu määrus 5 01.01.2019 - kehtetu
Lääne-Harju Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri RT IV, 12.12.2018, 46 Lääne-Harju Vallavalitsus määrus 2 15.12.2018 - …
Klooga Raamatukogu põhimääruse kinnitamine RT IV, 12.12.2018, 45 Keila Vallavolikogu määrus 61 01.01.2019 - kehtetu
Laulasmaa Raamatukogu põhimääruse kinnitamine RT IV, 12.12.2018, 44 Keila Vallavolikogu määrus 72 01.01.2019 - kehtetu
Lehola Raamatukogu põhimääruse kinnitamine RT IV, 12.12.2018, 43 Keila Vallavolikogu määrus 73 01.01.2019 - kehtetu

Kokku: 152| Näitan: 1- 20|Näita kõiki