Kronoloogia

Kõik osad, 13.01.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord RT IV, 13.01.2017, 30 Kambja Vallavolikogu määrus 44 01.01.2017 - kehtetu
Koigi valla 2017. a eelarve kinnitamine RT IV, 13.01.2017, 29 Koigi Vallavolikogu määrus 1 16.01.2017 - 31.12.2017
Mustjala valla 2016. aasta lisaeelarve kinnitamine RT IV, 13.01.2017, 28 Mustjala Vallavolikogu määrus 10 31.12.2016 - 31.12.2016
Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine RT IV, 13.01.2017, 27 Meeksi Vallavolikogu otsus 27
Albu valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 kinnitamine RT IV, 13.01.2017, 26 Albu Vallavolikogu määrus 11 16.01.2017 - 22.10.2018
Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2017. eelarveaastaks RT IV, 13.01.2017, 25 Haapsalu Linnavalitsus määrus 1 16.01.2017 - 31.12.2017
Albu valla 2016. aasta 3. lisaeelarve RT IV, 13.01.2017, 24 Albu Vallavolikogu määrus 13 31.12.2016 - 31.12.2016
Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi arengukava aastateks 2017-2019 kinnitamine RT IV, 13.01.2017, 23 Kohtla-Järve Linnavalitsus määrus 3 16.01.2017 - 31.12.2019
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi arengukava aastateks 2017-2019 kinnitamine RT IV, 13.01.2017, 22 Kohtla-Järve Linnavalitsus määrus 2 16.01.2017 - 31.12.2019
Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava aastateks 2017-2019 kinnitamine RT IV, 13.01.2017, 21 Kohtla-Järve Linnavalitsus määrus 1 16.01.2017 - 31.12.2019
Võru linna 2017. aasta eelarve RT IV, 13.01.2017, 20 Võru Linnavolikogu määrus 1 18.01.2017 - 31.12.2017
Paistu valla omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord RT IV, 13.01.2017, 19 Paistu Vallavalitsus määrus 2 16.01.2017 - kehtetu
Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord RT IV, 13.01.2017, 18 Harku Vallavalitsus määrus 11 16.01.2017 - 15.07.2018
Are valla jäätmehoolduseeskiri RT IV, 13.01.2017, 17 Are Vallavolikogu määrus 3 16.01.2017 - kehtetu
Koolieelses lasteasutuses toitlustustasu ja muude kulude lapsevanemate poolt kaetava osa tasumise kord RT IV, 13.01.2017, 16 Tamsalu Vallavalitsus määrus 12 16.01.2017 - kehtetu
Paide linna lasteaedadesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord RT IV, 13.01.2017, 15 Paide Linnavalitsus määrus 13 16.01.2017 - …
Harku Vallavalitsuse 30.12.2015 määruse nr 11 „Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord” muutmine RT IV, 13.01.2017, 14 Harku Vallavalitsus määrus 2
Tamsalu Vallavalitsuse 28.11.2006 määruse nr 12 „Koolieelses lasteasutuses toitlustustasu ja muude kulude lapsevanema poolt kaetava osa tasumise kord“ kehtetuks tunnistamine RT IV, 13.01.2017, 13 Tamsalu Vallavalitsus määrus 1
Tarvastu Gümnaasiumi põhimäärus RT IV, 13.01.2017, 12 Tarvastu Vallavolikogu määrus 9 16.01.2017 - kehtetu
Paistu Vallavalitsuse 21.03.2005 määruse nr 2 „Paistu valla omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord“ kehtetuks tunnistamine RT IV, 13.01.2017, 11 Viljandi Vallavalitsus määrus 1

Kokku: 51| Näitan: 1- 20|Näita kõiki