Kronoloogia

RT I, 13.01.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kütuste loetelu, milliste käitlemiseks on nõutav registreering RT I, 13.01.2017, 20 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 37 16.01.2017 - kehtetu
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 4. mai 2012. a määruse nr 37 „Kütuste loetelu, milliste käitlemiseks on nõutav registreering” kehtetuks tunnistamine RT I, 13.01.2017, 19 Majandus- ja taristuminister määrus 4
Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu asutamine ja põhimääruse kehtestamine RT I, 13.01.2017, 18 Tervise- ja tööminister määrus 80 16.01.2017 - …
Ohujuhtumist teavitamise kord ja teavitamisvormid RT I, 13.01.2017, 17 Sotsiaalminister määrus 7 16.01.2017 - …
Nõuded vedelkütusele RT I, 13.01.2017, 16 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 16 16.01.2017 - 30.04.2019
Meremeeste registri asutamise, pidamise ja likvideerimise kord RT I, 13.01.2017, 15 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 1 16.01.2017 - …
Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused RT I, 13.01.2017, 14 Majandus- ja taristuminister määrus 3 16.01.2017 - 02.02.2017
Väikepõllumajandustootja toetus RT I, 13.01.2017, 13 Maaeluminister määrus 35 16.01.2017 - …
Lahkumisettekirjutuses esitatavate andmete loetelu ja lahkumisettekirjutuse vormi, sundtäitmise toimingu protokolli vormi ja selles esitavate andmete loetelu, reisidokumendi või isikut tõendava dokumendi hoiule võtmise korral isikule väljastatava tõendi vormi ja lahkumiskohustuse sundtäitmise korraldamise korra kehtestamine RT I, 13.01.2017, 12 Siseminister määrus 62 18.01.2017 - kehtetu
Viisakleebise andmeväljale „MÄRKUSED” kantavate riigisiseste märgete loetelu RT I, 13.01.2017, 11 Siseminister määrus 5 17.01.2017 - 22.05.2018
Lahkumiskohustuse sundtäitmise korraldamise kord RT I, 13.01.2017, 10 Siseminister määrus 4 18.01.2017 - …
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. märtsi 2010. a määruse nr 16 „Nõuded vedelkütusele” muutmine RT I, 13.01.2017, 9 Majandus- ja taristuminister määrus 5
Maaeluministri 20. aprilli 2015. a määruse nr 35 „Väikepõllumajandustootja toetus” muutmine RT I, 13.01.2017, 8 Maaeluminister määrus 5
Meditsiiniseadme turule laskmisest, kasutuselevõtust, esmakordsest levitamisest ja esmakordsest professionaalsest kasutamisest ning meditsiiniseadmel tehtud olulisest muudatusest teavitamise tingimused ja kord RT I, 13.01.2017, 7 Sotsiaalminister määrus 10 16.01.2017 - …
Meditsiiniseadme kliinilise uuringu tegemise tingimused ja kord RT I, 13.01.2017, 6 Sotsiaalminister määrus 86 16.01.2017 - …
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. jaanuari 2003. a määruse nr 1 „Meremeeste registri asutamise, pidamise ja likvideerimise kord” muutmine RT I, 13.01.2017, 5 Majandus- ja taristuminister määrus 3
Politsei andmekogu pidamise põhimäärus RT I, 13.01.2017, 4 Siseminister määrus 92 16.01.2017 - 30.06.2017
Sotsiaalministri ning tervise- ja tööministri määruste muutmine seoses meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogusse andmete esitamisega RT I, 13.01.2017, 3 Tervise- ja tööminister määrus 1
Siseministri 22. detsembri 2009. aasta määruse nr 92 „Politsei andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine RT I, 13.01.2017, 2 Siseminister määrus 3
Majandus- ja taristuministri 6. jaanuari 2016. a määruse nr 3 „Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused” muutmine RT I, 13.01.2017, 1 Majandus- ja taristuminister määrus 2

Kokku: 20| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane