Kronoloogia

Kõik osad, 13.04.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kutseõppeasutuse seaduses kutseõppeasutuse pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale RT IV, 13.04.2017, 18 Tallinna Linnavolikogu määrus 7 16.04.2017 - …
Töötasude ja hüvituse kinnitamine RT IV, 13.04.2017, 17 Järvakandi Vallavolikogu määrus 24 16.04.2017 - 01.06.2018
Mäetaguse Lasteaia Tõruke põhimääruse kinnitamine RT IV, 13.04.2017, 16 Mäetaguse Vallavolikogu määrus 60 16.04.2017 - 13.07.2018
Narva Lasteaia Sädemeke põhimäärus RT IV, 13.04.2017, 15 Narva Linnavalitsus määrus 213 16.04.2017 - …
Mäetaguse Vallavolikogu 29.09.2011 määruse nr 60 osaline muutmine RT IV, 13.04.2017, 14 Mäetaguse Vallavolikogu määrus 63
Järvakandi Vallavolikogu 22.12.2010 määruse nr 24 „Töötasude ja hüvituse kinnitamine“ muutmine RT IV, 13.04.2017, 13 Järvakandi Vallavolikogu määrus 3
Kohtla Vallavalitsuse palgajuhend RT IV, 13.04.2017, 12 Kohtla Vallavolikogu määrus 43 16.04.2017 - 31.12.2017
Kohtla valla raamatupidamise sise-eeskirja kehtestamine RT IV, 13.04.2017, 11 Kohtla Vallavalitsus määrus 1 16.04.2017 - kehtetu
Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 213 „Narva Lasteaia Sädemeke põhimäärus“ muutmine RT IV, 13.04.2017, 10 Narva Linnavalitsus määrus 12
Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2014 määruse nr 7 "Kutseõppeasutuse seaduses kutseõppeasutuse pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale" muutmine RT IV, 13.04.2017, 9 Tallinna Linnavolikogu määrus 5
Merimetsa roheala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri RT IV, 13.04.2017, 8 Tallinna Linnavolikogu määrus 6 23.04.2017 - …
Kohtla valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad RT IV, 13.04.2017, 7 Kohtla Vallavalitsus määrus 1 16.04.2017 - kehtetu
Saue Gümnaasiumi arengukava 2017-2020 RT IV, 13.04.2017, 6 Saue Linnavalitsus määrus 3 16.04.2017 - 31.12.2017
Sotsiaaltransporditeenuse osutamise juhend RT IV, 13.04.2017, 5 Saue Linnavalitsus määrus 2 01.05.2017 - …
Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel osalemine RT IV, 13.04.2017, 4 Kohtla Vallavolikogu määrus 44 16.04.2017 - …
Kohtla Vallavolikogu 14.03.2013 määruse nr 43 "Kohtla Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine RT IV, 13.04.2017, 3 Kohtla Vallavolikogu määrus 45
Kohtla valla raamatupidamise sise-eeskirja kehtestamine RT IV, 13.04.2017, 2 Kohtla Vallavalitsus määrus 1 16.04.2017 - …
Kohtla valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad RT IV, 13.04.2017, 1 Kohtla Vallavalitsus määrus 2 16.04.2017 - 05.03.2018
Masintöödeldava algdokumendi juhendi kehtestamine RT I, 13.04.2017, 5 Rahandusminister määrus 24 16.04.2017 - …
Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused RT I, 13.04.2017, 4 Majandus- ja taristuminister määrus 23 16.04.2017 - …

Kokku: 23| Näitan: 1- 20|Näita kõiki