Kronoloogia

Kõik osad, 13.05.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Pädevuse delegeerimine RT IV, 13.05.2017, 31 Pühalepa Vallavolikogu määrus 4 16.05.2017 - 01.07.2018
Haridusasutuste direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kinnitamine RT IV, 13.05.2017, 30 Puka Vallavalitsus määrus 3 16.05.2017 - kehtetu
Hauaplatsi kasutuslepingu vormi kinnitamine RT IV, 13.05.2017, 29 Kohtla-Järve Linnavalitsus määrus 15 16.05.2017 - …
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord RT IV, 13.05.2017, 28 Kernu Vallavolikogu määrus 3 16.05.2017 - 31.12.2017
Toetuste kord RT IV, 13.05.2017, 27 Kernu Vallavolikogu määrus 11 16.05.2017 - 31.12.2017
Haridusasutuste direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kinnitamine RT IV, 13.05.2017, 26 Puka Vallavalitsus määrus 2 16.05.2017 - 03.07.2017
Kernu Vallavolikogu 20.11.2014. a määruse nr 11 „Toetuste kord“ ja 21.04.2016. a määruse nr 3 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine RT IV, 13.05.2017, 25 Kernu Vallavolikogu määrus 3
Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni põhimäärus RT IV, 13.05.2017, 24 Viljandi Linnavalitsus määrus 3 16.05.2017 - …
Kaarma valla lemmikloomaregistri põhimääruse kinnitamine RT IV, 13.05.2017, 23 Kaarma Vallavolikogu määrus 4 16.05.2017 - kehtetu
Kaarma valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri RT IV, 13.05.2017, 22 Kaarma Vallavolikogu määrus 1 16.05.2017 - kehtetu
Abruka saare üldkogu reglemendi kinnitamine RT IV, 13.05.2017, 21 Kaarma Vallavolikogu määrus 17 16.05.2017 - kehtetu
Valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri RT IV, 13.05.2017, 20 Lümanda Vallavolikogu määrus 55 16.05.2017 - kehtetu
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise kord RT IV, 13.05.2017, 19 Lümanda Vallavolikogu määrus 18 16.05.2017 - kehtetu
Kärla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine RT IV, 13.05.2017, 18 Kärla Vallavolikogu määrus 12 16.05.2017 - kehtetu
Kaarma valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri RT IV, 13.05.2017, 17 Kaarma Vallavolikogu määrus 2 16.05.2017 - kehtetu
Kaarma valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2006 – 2018 vastuvõtmine RT IV, 13.05.2017, 16 Kaarma Vallavolikogu määrus 17 16.05.2017 - kehtetu
Valla asutuse Aste klubi moodustamine, klubi põhimääruse kinnitamine RT IV, 13.05.2017, 15 Kaarma Vallavolikogu määrus 5 16.05.2017 - kehtetu
Kaarma valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010 - 2021 vastuvõtmine RT IV, 13.05.2017, 14 Kaarma Vallavolikogu määrus 3 16.05.2017 - kehtetu
Kaarma Valla Arengu Sihtasutuse põhikirja kinnitamine RT IV, 13.05.2017, 13 Kaarma Vallavolikogu määrus 21 16.05.2017 - kehtetu
Kaarma valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra, reovee proovide võtmise ja saastekahjuhüvitise määramise juhendi, veevärgi ja kanalisatsiooni abonenttasu rakendamise juhendi kinnitamine RT IV, 13.05.2017, 12 Kaarma Vallavolikogu määrus 10 16.05.2017 - kehtetu

Kokku: 31| Näitan: 1- 20|Näita kõiki